Zespół

Halina Bownik-Trymucha
Przewodnicząca Rady Programowej
Marina Coey
Prezes Zarządu
Krystyna Kowalska
Menedżer Projektów
Rafał Czaja
Dyrektor Marketingu i Sprzedaży, Prokurent
Beata Krajewska
Główna Księgowa