Opinie i rekomendacje

Poniżej znajdują się opinie oraz rekomendacje o projektach, konferencjach, debatach i działaniach przeprowadzonych przez Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.:

 • Opinia Jarosława Wiśniewskiego, Naczelnika Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw, Departament Gospodarki Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat debaty "Biowęgiel - polskie paliwo niskoemisyjne" >>>
 • Opinia Leona Kurczabińskiego, Dyrektora ds. Strategii Sprzedaży w Katowickim Holdingu Węglowym SA na temat debaty "Biowęgiel - polskie paliwo niskoemisyjne" >>> 
 • Opinia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wyjazdów studyjnych do Niemiec zorganizowanych przez Procesy Inwestycyjne >>> 
 • Podziękowanie od Henryka Baranowskiego, business development directora ALSTOM na temat konferencji NEUF >>>
 • Opinia Torstena Fritche, senior managera ds. energetyki, GIZ na temat konferencji NEUF  >>>
 • Opinia Wojciecha Krzywickiego, communications and government relations managera, BASF Polska na temat organizacji spotkania networgingowego w Brukseli >>> 
 • Opinia Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego na temat zorganizowanego w Brukseli warsztatu na temat rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej i przeciwdziałania zjawisku carbon leakage poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej >>> 
 • Podziękowanie Anny Limanowskiej, Account Executive we Fleishman-Hillard na temat warsztatu dla dziennikarzy >>> 
 • Podziękowanie Anny Ogniewskiej z fundacji Greenpeace Polska dla profesora Krzysztofa Żmijewskiego za jego wypowiedź >>>
 • Opinia dr Urbana Rida, Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu, Energii Odnawialnych i Współpracy Międzynarodowej  z Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorowego Niemiec dot. organizacji międzynarodowej konferencji NEUF >>>
 • Opinia Wojciecha Romaniszyna, członka zarządu Nowej Energii sp. z o.o. na temat organizowanych przez Procesy Inwestycyjne wydarzeń w kontekście zlecenia organizacji wyjazdu szkoleniowo-studialnego na temat zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami w dziedzinie OZE w Niemczech >>> 
 • Opinia Małgorzaty Smolińskiej >>>
 • Opinia Artura Hanca, EC Electronics >>> 
 • Opinia Wojciecha Romaniszyna, pełnomocnika zarządu Siłownie Wiatrowe S.A. >>>
 • Opinia Dariusza Szweda, Przewodniczącego "Zieloni 2004" dot. organizowanych wydarzeń >>>
 • Rekomendacja Grzegorza Onichimowskiego, Prezesa Towarowej Giełdy Energii SA dot. realizowanych projektów: >>>
 • Opinia Piotra Pieli, Partnera Ernst&Young Polska >>>
 • Opinia Michaela Halpina, Szefa Zespołu ds. Klimatu i Energii w Ambasadzie Brytyjskiej dot. realizacji Międzynarodowej Konferencji Najnowsze Wymiary Polityki Klimatycznej >>>
 • Opinia Denisa Givois, Przewodniczącego EFIEES - European Federation of  Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES) dot. realizacji I Międzynarodowego Forum Efektywności Energetycznej "Jak wygrać na efektywności" >>>
 • Opinia Valérie Plainemaison, Sekretarza Generalnego EFIEES - European Federation of  Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES) dot. realizacji I Międzynarodowego Forum Efektywności Energetycznej "Jak wygrać na efektywności" >>> 
 • Opinia Paolo Bertoldi, Scientific/Technical Project Officer, DG Joint Research Centre,  Komisja Europejska dot. realizacji I Międzynarodowego Forum Efektywności Energetycznej >>>
 • Opinia Eoina Leesa, Autora Metodologii dot. Zobowiązań Efektywności Energetycznej oraz Ewaluatora Systemu Białych Certyfikatów, Wielka Brytania dot. realizacji I Międzynarodowego Forum Efektywności Energetycznej >>>
 • Opinia Marcelli Pavan, Dyrektora Departamentu Efektywności Energetycznej, Regulatory Authority for Electricity and Gas (AEEG), Włochy dot. realizacji I Międzynarodowego Forum Efektywności Energetycznej >>> 
 • Opinia Nicolasa Dyèvre, Eksperta ds. Krajów UE i OECD, ADEME - Administrator Systemu Białych Certyfikatów we Francji dot. realizacji I Międzynarodowego Forum Efektywności Energetycznej "Jak wygrać na efektywności"  >>>
 • List od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka dot. realizacji konferencji "Energetyczny taniec z gwiazdami, czyli o konsekwencjach Pakietu Klimatycznego dla Polski oraz związany z powołaniem Społecznej rady Narodowego Programu Redukcji Emisji >>> 
 • Opinia dr Andrzeja Kassenberga, Prezesa Instytutu na Rzecz Ekorozwoju dot. organizowanych wydarzeń >>>
 • Opinia Dariusza Szweda, Przewodniczącego "Zieloni 2004" dot. organizowanych wydarzeń >>> 
 • Rekomendacja Grzegorza Onichimowskiego, Prezesa Towarowej Giełdy Energii SA dot. realizowanych projektów: >>>
 • Opinia Tomasza Wieczorka, Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii dot. organizowanych wydarzeń >>>
 • Opinia prof. Jerzego Buzka, Posła do Parlamentu Europejskiego dot. realizacji projektu Green Effort Group >>>