Leonardo da Vinci Social Business in Progress

W październiku 2011 firma Procesy Inwestycyjne rozpocznie przy realizacji projektu Leonardo da Vinci – Social Business in Progress.

Działania projektowe będą koncentrować się na wsparciu grup wykluczonych z rynku pracy – osób żyjących na granicy ubóstwa, ofiar dyskryminacji oraz na edukacji społeczeństwa i pracodawców nt. problemu wykluczenia.

Celem projektu jest stworzenie modelu finansowego społecznych funduszy inwestycyjnych, które skupią środki do tej pory przeznaczane przed przedsiębiorstwa na działalność filantropijną, a które w nowym modelu będą trafiać do organizacji dobroczynnych. Kolejnym krokiem będzie opracowanie modelu biznesowego mającego aktywnie wspierać integrację na rynku pracy osób wykluczonych. Każdy z partnerów projektu przetestuje model inkubatora ekonomii społecznej.

Pozostali partnerzy projektu pochodzą z Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii.