Leonardo Da Vinci EQF

European Qualification Framework:

logo

1 marca 2010 r. firma rozpoczęła współpracę przy realizacji projektu Leonardo da Vinci - EQF, który ma za zadanie stworzenie strategii ułatwiającej rozwój i wdrożenie europejskich ram kwalifikacji zawodowych (EQF) w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Procesy Inwestycyjne są jednym z partnerów projektu. Pozostali partnerzy pochodzą z Hiszpanii, Bułgarii, Włoch, Malty, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Celem projektu jest stworzenie strategii opracowania i wdrożenia europejskich ram kwalifikacji (EQF). System ten umożliwi wzajemne uznawanie wykształcenia i kwalifikacji zdobytych w różnych państwa unii. Przewiduje on podział wykształcenia na osiem stopni (tzw. poziomów odniesienia). Najniższych z nich odpowiada kwalifikacjom osiąganym po zakończeniu kształcenia obowiązkowego, szósty ukończonym studiom licencjackim, siódmy magisterskim, a najwyższy ósmy poziom – tytułowi doktora lub jego odpowiednikom. Stopnie EQF mają jednak odzwierciedlać nie tylko wykształcenie, ale także specjalistyczne kwalifikacje zawodowe, jak kontroler lotu czy inżynier dźwięku.

Strona www projektu