ETS

The European Union Emission Trading Scheme (EU-ETS) jest obecnie największym na świecie, międzynarodowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Jego kształt budzi jednak wiele kontrowersji w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami związanymi z EU-ETS i wypowiedzenia swojego zdania na naszych stronach internetowych.
 
GREEN EFFORT GROUP (Grupa G-6)
tworzyły cztery największe polskie koncerny energetyczne, a mianowicie PGE, Tauron, Enea i Energa oraz dwie inicjatywy organizacji przemysłowych - Forum CO2 i Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Czytaj: >>>
 
Raport merytoryczny z działalności GREEN EFFORT GROUP. Misja Green Effort Group - promocja zasady eko-solidarności, czyli kosztowo efektywnego zrównoważonego rozwoju opartego na idei europejskiej solidarności  (tzn. dzielenia wysiłków proporcjonalnie do  stopnia gospodarczego rozwoju i dotychczasowych osiągnięć w redukcji emisji CO2). Czytaj: >>>
 
Raport - podsumowanie wyników negocjacji Systemu EU-ETS. W wyniku ogromnego wysiłku włożonego przez polski rząd oraz przedstawicieli polskiej energetyki i przemysłu skupionych wokół Green Effort Group udało się doprowadzić do tego, że przedstawione przez Polskę problemy zostały w końcu „zauważone", zaproponowane narzędzia zostały częściowo zaakceptowane i w końcu podjęto z nami dialog. Czytaj: >>>
 
GREEN EFFORT GROUP - Raport medialny. Raport medialny zawiera wykaz publikacji prasowych dotyczących działalności Green Effort Group. Poniższe zestawienie jest wynikiem monitoringu mediów w okresie: czerwiec 2008 r. - styczeń 2009 r. Czytaj: >>>
 
Kroki niezbędne do implementacji Pakietu Klimatyczno - Energetycznego, w szczególności w zakresie Dyrektywy EU-ETS. Bardzo cieszymy się z grudniowego sukcesu w Brukseli, ale dla porządku przesyłam listę działań niezbędnych do przekształcenia przejścia przez eliminacje do finału w zwycięstwo w finałowym meczu na boisku dyplomacji brukselskiej (to nie jedyne boisko, na którym musimy grać). Czytaj: >>>
 
 
Wręczenie Certyfikatów GREEN EFFORT GROUP. 12 lutego 2009r., w Restauracji Pod Gigantami, w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów za udział i wsparcie inicjatywy Green Effort Group. Czytaj: >>>
 
 
Wręczenie podziękowań dla Ogranizacji Przemysłowcyh. 4 marca 2009r., w Restauracji Pod Gigantami (Warszawa), miało miejsce spotkanie poświęcone rozliczeniu działalności Green Effort Group dla organizacji przemysłowych skupionych w Forum CO2 i Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Czytaj: >>>
 
 
Słownik EU-ETS. 1000 słów o trudnych słowach z obszaru EU-ETS. Czytaj: >>>
 
WYBRANE SPOTKANIA GREEN EFFORT GROUP:
 • Program spotkania z Panem Mogensem Peterem Carlem - Dyrektorem Generalnym DG Environment, oddelegowanym jako specjalny doradca prezydencji francuskiej i osobisty przedstawiciel Pana Ministra Jean-Louis Borloo (Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire) ds. pakietu energetyczno - klimatycznego. Czytaj: >>>
 • Odpowiedź od Avril Doyle, Członka Parlamentu Europejskiego, Głównego Sprawozdawcy ds. EU-ETS. Czytaj: >>>
 • Propozycja poprawek dotyczących Dyrektwy EU-ETS skierowana do Avril Doyle, Członek Parlamentu Europejskiego, Główny Sprawozdawca ds. EU ETS. Czytaj: >>>
 • Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli Green Effort Group w Dyrektoriatach Generalnych w Brukseli, 4-5.09.2008. Czytaj: >>>
 • Spotkania przedstawicieli Green Effort Group w Dyrektoriatach Generalnych w Brukseli, 4-5.09.2008 - Program. Czytaj: >>>

Zieloni Ekolodzy - Świadomi Producenci

27 listopada 2008, godz. 11:00, ul. Słupecka 6, Warszawa (siedziba Polityki)

Otwarcie dyskusji: Marcin Korolec, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki

Do udziału zaprosiliśmy m.in.:

 • dr Andrzeja Kassenberga, Dyrektora Instytutu na rzecz Ekorozwoju,
 • dr Grzegorza Wiśniewskiego, Prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej,
 • Dariusza Szweda, Przewodniczącego Zielonych 2004,
 • prof. Krzysztofa Żmijewskiego, Koordynatora Green Effort Group,
 • Przedstawiciela sektora energetycznego,
 • Tomasza Chruszczowa, Wiceprzewodniczącego FORUM CO2.

Dyskusję poprowadził p. Edwin Bendyk - Tygodnik Polityka

Debata będzie poświęcona konsekwencjom wdrożenia Pakietu Energetyczno- Klimatycznego oraz jego gospodarczym, ekologicznym, społecznym i politycznym skutkom dla Polski i Europy.

Jednym z celów Green Effort Group jest promowanie zasad solidarności ekologicznej, która oparta jest na połączeniu zasady zrównoważonego rozwoju z europejską koncepcją solidarności. Wydaje się, że intencje i propozycje wszystkich stron dialogu są zgodne. A jednak w praktyce nie dochodzi do współpracy, wręcz przeciwnie pojawiają się silne kontrowersje, a do społeczeństwa wysyłane są sprzeczne sygnały. Chcielibyśmy zainicjować publiczną dyskusję, która niewątpliwie pomoże zrozumieć wzajemne stanowiska, cele i interpretacje oraz określi konsekwencje wdrożenia Dyrektywy EU-ETS i rozwieje pojawiające się wątpliwości. Aby przeforsować swoje stanowisko w Unii Europejskiej Polska musi mówić jednym głosem, dlatego musimy dążyć do tego by rozstrzygnąć wszelkie niepewności.

Jesteśmy przekonani, że w efekcie zainicjowanej dyskusji moglibyśmy rozwiązać nurtujące nas wątpliwości.

Czytaj: >>>

PRZEMYSŁ i ENERGETYKA OCENIAJĄ PROPOZYCJE PREZYDENCJI FRANCUSKIEJ
8 grudnia 2008, godz. 10.00 Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa
Konferencja będzie poświęcona analizie skutków wdrożenia Pakietu Energetyczno - Klimatycznego dla polskiej gospodarki. Czy Polska może złagodzić swoje stanowisko. Czy możemy poświęcić własną gospodarkę dla realizacji ambicji Prezydenta Francji? Czy 11 grudnia 2008 roku, podczas posiedzenia Rady Europejskiej musimy głosować za modyfikacją narzędzi Pakietu Energetyczno - Klimatycznego, czy możemy powiedzieć NIE?

Planowany na 6 grudnia 2008 w Gdańsku szczyt przywódców państw Europy Środkowo - Wschodniej może być dla Prezydenta Nicolasa Sarkozyego miarą sukcesu rządów Prezydencji Francuskiej w Unii Europejskiej. Jeżeli Premierowi Donaldowi Tuskowi uda się przekonać pozostałych uczestników spotkania (przywódców Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Litwy, Łotwy i Estonii) o słuszności polskich propozycji zmierzających do modyfikacji systemu aukcyjnego, głosowanie dot. wprowadzenia nowej Dyrektywy EU-ETS, jako narzędzia Pakietu Energetyczno - Klimatycznego, może zostać zablokowane przez większą liczbę państw członkowskich.

Przedstawiciele Green Effort Group aktywnie działają na rzecz zdobycia poparcia dla stanowiska polskiego przemysłu i energetyki, a także polskiego rządu, podczas spotkań z przedstawicielami przemysłu i energetyki innych państw członkowskich, które najmocniej odczują skutki wprowadzenia Dyrektywy EU-ETS w aktualnym kształcie. Walcząc z globalnym ociepleniem musimy połączyć cele klimatyczne ze zintegrowanym spojrzeniem na gospodarkę. Trzeba realizować zamierzone cele, jednak nie można do nich dążyć bez przeprowadzenia rzetelnych analiz. Metody i narzędzia proponowane przez KE są niedoskonałe, a decyzje podejmowane są zbyt szybko. Pakiet Energetyczno-Klimatyczny jest dokumentem strategicznym, którego kształt powinien być zoptymalizowany i z tego względu prace nad nim wymagają czasu, aby zmiany nie spowodowały efektów ubocznych, jakimi mogłyby być carbon leakage, upadki przedsiębiorstw lub dramatyczny wzrost cen.      W konferencji wezmą udział:

 • Prof. Krzysztof Żmijewski - Koordynator Green Effort Group;
 • Antoni Pietkiewicz - Prezes Zarządu, PGE Górnictwo i Energetyka S.A.;
 • Tomasz Chruszczow - Wiceprzewodniczący Forum CO2 Branżowych Organizacji Gospodarczych.

Partner medialny: Klub Publicystów Ochrony Środowiska przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich.

Czytaj: >>>
 
Apel do Prezydenta i Premiera Rzeczpospolitej Polskiej

Apel o skuteczną obronę prawa Polski do kontynuacji demokratycznego, zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju gospodarczego i społecznego w sprawie głosowania Rady Europejskiej nad Pakietem Energetyczno - Klimatycznym.  Czytaj: >>>

WYBRANE PUBLIKACJE:
 • Prezydencja francuska nie chce rozwiązań stabilnych i bezpiecznych, CIRE - Centrum Informacji o Rynku Energii, 9 grudnia 2008. Czytaj: >>>
 • Pozwolenia na emisję CO2 znacznie droższe, Wirtualny Nowy Przemysł, 9 grudnia 2008, artykuł Dariusz Malinowskiego. Czytaj: >>>
 • Europa nie ma źródeł energii, które pozwolą jej osiągnąć stan bezpieczeństwa energetycznego, CIRE - Centrum Informacji o Rynku Energii, 9 grudnia 2008. Czytaj: >>>
 • Przemysł i energetyka oceniają propozycję prezydencji francuskiej, Portal Elektro.info, 9 grudnia 2008. Czytaj: >>>
 • Prezydencja francuska chce kompromisu w sprawie CO2, Wirtualny Nowy Przemysł, 8 grudnia 2008, artykuł Adama Brzozowskiego. Czytaj: >>>
 • Artykuł prof. Krzysztofa Żmijewskiego - Zasady Europejskiego Systemu Handlu Emisjami - postulaty Green Effort Group. Czytaj: >>>
 • Artykuł Prof. Krzysztofa Żmijewskiego - Europejski System Handlu Emisjami - zagrożenia. Czytaj: >>>
 • Threat to Poland's energy prices, Financial Times, 31 sierpnia 2008. Artykuł opublikowany na podstawie wywiadu z prof. Krzysztofem Żmijewskim. Czytaj więcej:  >>>
 • Wiceprezes Tauronu: będzie zakaz budowy elektrowni węglowych?, Wirtualny Nowy Przemysł, 5 sierpnia 2008. Dariusz Ciepiela rozmawia ze Stanisławem Tokarskim, Wiceprezesem Zarządu w Tauron Polska Energia. Czytaj więcej: >>>
 • Żmijewski: KE proponuje cuda, Wirtualny Nowy Przemysł, 29 lipca 2008. Dariusz Ciepiela rozmawia z prof. Krzysztofem Żmijewskim. Czytaj więcej: >>>
 • Die Angst der "Pygmaen", Die Ziet No 29, 10 lipca 2008. Publikacja dot. handlu uprawnieniami do emisji CO2, opracowana na podstawie rozmowy z prof. Krzysztofem Żmijewskim. Czytaj więcej:  >>>
 • Tłumaczenie artykułu Die Angst der "Pygmaen" (Niepokój "Pigmejów"). Czytaj więcej: >>>
 • Breakthrough or breakdown?, The European Voice, 4 lipca 2008. Artykuł prof. Krzysztofa Żmijewskiego. Czytaj więcej: >>>
 • Trudne negocjacje o CO2, Rzeczpospolita, 20 czerwca 2008 Artykuł Magdaleny Kozmany; opinia Andrzeja Werkowskiego, Prezesa Zarządu Vertis Environmental Finance Poland. Czytaj więcej: >>>