DEBATA 2011: Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii