Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii

PROJEKT BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE METROPOLII

Ideą projektu jest opracowanie rozwiązań technologiczno-organizacyjnych mających na celu zapobieganie potencjalnym awariom sieci i zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego polskich metropolii, usprawnienie procesu zarządzania kryzysowego. Projekt obejmuje monitorowanie sieci wysokich i najwyższych napięć (być może w przyszłości także newralgicznych miejsc sieci SN) pod kątem działań proaktywnych mających zapewnić zapobieganie awariom, w szczególności blackout’om wskutek m.in. oblodzenia i zerwania sieci. W przyszłości system zostanie wykorzystany do optymalizowania obciążeń sieci w celu zmniejszenia strat i/lub zwiększenia przepustowości. 

W ramach projektu został stworzony Systemu Kontroli Obciążalności Linii Elektroenergetycznych (Skole)- pierwszy w pełni polski system monitorowania parametrów linii napowietrznych.

 System w głównej mierze służy do prewencji kryzysowej (unikanie przeciążeń sieci, które mogą doprowadzić do zwarcia lub utraty określonych elementów systemu elektroenergetycznego, w tym zrywania linii) oraz wspomaga zarządzanie siecią. System poza parametrami prądowymi monitoruje również parametry mechaniczno-termiczne przewodu w tym odkształcenie wywołane temperaturą np. podczas upałów czy mrozu (oblodzenie przewodów).

Głównymi elementami SKOLE  (Systemu Kontroli Obciążalności Linii Elektroenergetycznych) są czujniki instalowane na przewodach, stacja bazowa i pogodowa oraz system wizualizacji i analiz. Sensory  na przewodach dostarczają bieżące informacje o temperaturze przewodu, odkształceniu mechanicznym linii elektroenergetycznej,  wielkości natężenia prądu w przewodzie a stacja pogodowa dane meteorologiczne otoczenia. Zbierane informacje dostarczają służbom dyspozytorskim niezbędne dane potrzebne do określenia, gdzie w sieci istnieje potencjalne zagrożenie dla zdolności przesyłowej i jaka jest przyczyna zakłóceń, bądź wyznaczenia możliwości dociążenia linii.

 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia Initech.

NCBiRIni tech