B-PLAN 2°ROUND

Projekt „B-Plan” polega przede wszystkim na zgromadzeniu wspólnych doświadczeń w celu stworzenia nowego podejścia do doradztwa w dziedzinie przedsiębiorczości oraz do prowadzenia szkoleń. Mają one wzmacniać jednostkę w procesie wyboru ścieżki życiowej, zgodnie z podstawową wspólną wartością „najważniejszy jest człowiek”.

W naszym modelu, dotyczącym wyborów dokonywanych na drodze do założenia firmy bądź podjęcia samozatrudnienia, wartość ta jest bardzo ważna. Opracowany proces zakłada, że przedsiębiorczości i właściwych kompetencji można się nauczyć.

Realizując misję projektu, partnerstwo podjęło wspólne wysiłki na rzecz wdrożenia metody doradztwa opracowanej w projekcie „B-Plan” oraz osiągnięcia oczekiwanego celu.

Świadome, oparte o rzetelne informacje rozwiązania w dziedzinie samozatrudnienia mogą być wspierane przez zintegrowany system kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy, oparte na przyjęciu podejścia multidyscyplinarnego (uwarunkowania psychologiczne i ekonomiczne) lub też na współpracy sieciowej z konkretnymi organizacjami, zajmującymi się doradztwem/poradnictwem lub pomocą od strony zarządzania.

Polityka wsparcia oraz ułatwienia w zakresie biurokracji mogą pomóc nowym firmom w przezwyciężeniu trudności pierwszych lat funkcjonowania, umocnieniu swojej pozycji, stworzeniu dobrych miejsc pracy i osiągnięciu stałego wzrostu.

Zapraszamy na stronę: http://www.bplan2.eu/

B-PLAN 2°ROUND

SPEHA FRESIA IN PARTNERSHIP WITH:

APMI, CONF-COMMERCIO, SVILUPPUMBRIA, PEOPLE, UNI NITRA, PROCESY INWESTYCYJNE, AESD

WITH THE SUPPORT

OF THE LIFELONG LEARNING PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION

Italian National Agency

Lifelong Learning Programme – Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project

CODE PROJECT: 2012-1-IT-LEO05-02826

CODE CUP: G92F1200016000