Procesy Inwestycyjne
Spis treści:
Partnerzy strategiczni
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 Przed spisem treści
Newsletter redaguje Agnieszka Ferreira, Project Manager, Procesy Inwestycyjne

Cytowane w newsletterze wypowiedzi relacjonują jedynie punkty widzenia autorów i nie muszę być zgodne z opinią wydawcy.

 

 Procesy Inwestycyjne - Aktualności
Patronat Ministra Energii nad Kalendarzem Wydarzeń Procesów Inwestycyjnych

Mamy zaszczyt poinformować, że Kalendarz Wydarzeń Procesów Inwestycyjnych został objęty patronatem Ministra Energii (LIST od Ministra).

Szczegóły na temat Kalendarza dostępne są na stronie www.proinwestycje.pl.

 Debaty i konferencje
Forum Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Platformy Zrównoważona Energia Ministerstwa Energii

W najbliższy piątek o godz. 9:00 odbędzie się konferencja Forum Gospodarki Niskoemisyjnej współorganizowane z Ministerstwem Energii w ramach platformy Zrównoważona Energia pt. „Rozwój inteligentnej gospodarki niskoemisyjnej w Polsce przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju krajów". Wydarzenie to odbędzie sięw Ministerstwie Energii w Warszawie (sala Pod Kopułą, pl. Trzech Krzyży 3/5, wejście od ul. Wspólnej). Uroczysta inauguracja planowana jest na godz. 9:00.

Konferencja objęta została honorowym patronatem przez Ministra Energii, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesa Związku Banków Polskich.

Podczas konferencji uczestnicy przedyskutują następujące kwestie:

  • Innowacyjność – współpracy biznesu i nauki (potrzeby, wdrożenia);
  • Inteligentne sieci w gospodarce niskoemisyjnej;
  • Energetyka rozproszona i konwencjonalna vs. bezpieczeństwo systemu energetycznego.

W konferencji udział wezmą: Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Ryszard Biernacki, Dyrektor Naczelny Produkcji, KGHM, Zbigniew Bis, Profesor, Kierownik Katedry Inżynierii Energii, Politechnika Częstochowska, Halina Bownik-Trymucha, Przewodnicząca Rady Programowej, Procesy Inwestycyjne, Andrzej Curyło, Prezes Zarządu, TAMEH, Jerzy Kątcki, Zastępca Dyrektora, kierujący działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krzysztof Kołodziejczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Utilities, Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu, ENEA SA, Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii, Henryk Majchrzak, Przewodniczący Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, Piotr Matwiej, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich, Artur Szymon Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW, Bolesław Mostowski, Kierownik Projektu „System Dynamicznego Zarządzania Przesyłem”, Procesy Inwestycyjne, Grzegorz Nowaczewski, Prezes Zarządu, Virtual Power Plant, Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Tauron, Krzysztof Perlicki, Profesor, Wydział Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska, Stanisław Poręba, Partner, EY, Michał Ramczykowski, Prezes Zarządu, Europejski Instytut Miedzi, Andrzej Słodczyk, Wiceprezes Zarządu, Atende, Konstantin Staschus, Sekretarz Generalny, ENTSO-E, Robert Stelmaszczyk, Prezes PTPiREE, Roman Szwed, Prezes Zarządu, ATENDE, Tomasz Ślęzak, Dyrektor ds. Nadzoru Korporacyjnego i Relacji z Sektorem Publicznym, ArcelorMittal Poland, Roman Targosz, Dyrektor ds. Projektów Energetycznych, Europejski Instytut Miedzi, Daivis Virbickas, Prezes Zarządu, Litgrid, Robert Zasina, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, Tauron Dystrybucja.

Patronat honorowy:

logozmn_0.png       ure_small_zmn.jpg   zbp_zmn.jpg

Partnerzy konferencji:

arceor_mittalzmn_0.jpg     atende_logo_zmn1.png         ec_systems_zmn.png                        

             europejski_instytut_miedzi_zmn.png    ey_zmn.gif                                    

globema_zmn.png        landisgyrzmn.jpg      leonargo_zmn.png

tamehlogozmn.jpg        vpplant_zmn_na_str.png

 

 Gorące tematy w prasie ogólnopolskiej
PGE EJ 1 przekaże 2 mln zł gminom, w których może powstać elektrownia jądrowa

PGE EJ 1, spółka odpowiedzialna za przygotowanie procesu inwestycyjnego i budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, podjęła decyzję o przeznaczeniu 2 milionów złotych na dofinansowanie wybranych projektów w ramach tegorocznej edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych. Zainaugurowany w 2015 roku Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych jest inicjatywą mającą na celu umacnianie partnerskich relacji Spółki ze społecznością lokalną oraz władzami gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa poprzez wspieranie istotnych dla mieszkańców i rozwoju terenów objętych działaniami inwestycyjnymi inicjatyw. 

W ubiegłym roku budżet Programu wyniósł 1,2 miliona złotych. Pozyskane fundusze zostały przeznaczone m.in. na realizację projektów związanych z rozwojem infrastruktury i poprawą bezpieczeństwa. W gminie Gniewino środki zostały przeznaczone na przebudowę drogi z Kostkowa przez Nowy Młot do Dąbrówki oraz z Tadzina do Mierzyna. Więcej

Właściciel PG Silesia kupił kopalnie i elektrownie w Niemczech

Szwedzki koncern Vattenfall i czeski Energetický a Prumyslovy Holding (EPH) oraz jego partner finansowy PPF Investments zawarły 18 kwietnia br. umowę ws. sprzedaży kopalń węgla brunatnego w Niemczech oraz elektrowni opalanych tymże węglem. Umowa musi zostać jeszcze zaakceptowana przez odpowiednie organy korporacyjne Vattenfalla, w tym przez właściciela, którym jest szwedzki Skarb Państwa. Oczekuje się, że do finalizacji transakcji dojdzie w trzecim kwartale 2016 r. Transakcja obejmuje sprzedaż czterech elektrowni: Schwarze Pumpe o mocy 1600 MW, Boxberg o mocy 2575 MW, Jänschwalde o mocy 3000 MW, dwóch bloków w elektrowni Lippendorf oraz pięciu kopalń węgla brunatnego: Jänschwalde, Nochten, Reichwalde, Welzow-Süd oraz Cottbus Nord. W pakiecie jest także 10 elektrowni wodnych. W tych podmiotach zatrudnionych jest łącznie ok. 7,5 tys. pracowników.

Moc zainstalowana wszystkich źródeł wytwórczych należących do EPH na koniec 2015 r. wynosiła ok. 13,5 tys. MW, a roczna produkcja energii elektrycznej ok. 43,8 TWh. W skład grupy wchodzi ponad 50 spółek z Czech, Słowacji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Węgier oraz Austrii. EPH obecny jest także w Polsce, gdzie jest właścicielem kopalni węgla kamiennego Silesia. Więcej

Wspólne usługi Energi i Microsoftu

Dotychczas firmy energetyczne współpracowały np. z operatorami telekomunikacji i bankami, oferując sprzedaż energii w połączeniu z innymi usługami lub programami rabatów. Współpraca spółki energetycznej z dostawcą oprogramowania to novum: Energa i Microsoft oferują wspólnie sprzedaż energii elektrycznej i usług technologicznych online. W ciągu roku z oferty skorzystało prawie 50 tysięcy klientów. To pierwsza taka współpraca w Polsce. W ramach oferty pod nazwą Energa 365 klient otrzymuje gwarancję stałej ceny za energię elektryczną nawet do trzech lat oraz możliwość zakupu jednego z dwóch wariantów subskrypcji Office 365 za 1 zł (Office 365 Personal lub Office 365 dla Użytkowników Domowych) z licencją subskrypcyjną ważną przez 12 miesięcy od momentu aktywacji. Więcej

 

Będą zmiany prawa UE dot. gospodarki odpadami

W Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie podsekretarza stanu Sławomira Mazurka z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców i administracji rządowej. Tematem rozmów były zagadnienia związane z projektowanymi zmianami prawa unijnego w zakresie gospodarki odpadami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. Pierwsze spotkanie odbyło się w marcu 2016 r. i było poświęcone m.in. wysokości celów dotyczących poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz opakowaniowych wraz z metodyką ich obliczania. Rozmawiano także o wymaganiach w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a także o celach w zakresie składowania odpadów komunalnych. Kolejne rozmowy planowane są 23 maja 2016 r., a ich tematem będzie rozszerzona odpowiedzialność producenta. Więcej

Opłata RTV razem z rachunkami za prąd

Opłata audiowizualna, która ma być nową formą finansowania mediów publicznych, wynosić będzie 12 do 15 zł miesięcznie - powiedział Krzysztof Czabański, wiceminister kultury i pełnomocnik rządu ds. reformy mediów. Zaznaczył, że jeszcze robione są w tej sprawie symulacje. Opłata będzie pobierana wraz z należnością za energię elektryczną. Nowy system finansowania miałby obowiązywać od 2017 roku. Więcej

Zmiany na rynku węgla a jego ceny w portach europejskich i australijskich

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu wskazuje, że na przeważającej części międzynarodowego rynku węgla w marcu 2016 roku w dalszym ciągu można było obserwować zmiany charakterystyczne dla trwającego od początku roku trendu. Zarejestrowano wtedy stopniowy, choć bardzo niewielki wzrost indeksów cenowych w portach australijskich (NEWC) i RPA (RB) wobec kolejnych spadków cenowych w europejskich portach ARA. W stosunku do cen węgla w Newcastle oraz RB ceny węgla w europejskich terminalach ARA były niższe i to aż o ok. 17 proc. Na przestrzeni całego miesiąca węgiel energetyczny w Europie utrzymywał się blisko wieloletniego minimum cenowego, czyli około 46-48 dolarów/tonę. 
Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, trzy terminale węglowe w Europie Zachodniej zamknęły marzec łącznym poziomem zapasów węgla wynoszącym 3,7 mln ton. Poziom ten był jednocześnie o 1,2 mln niższy wobec tego z końca marca 2015, notując jednocześnie 25 proc. spadek w ujęciu rok do roku. Według analityków zapasy węgla w nadchodzących tygodniach będą rosły z uwagi na spodziewane nowe dostawy. Długofalowa prognoza wzrostu popytu na węgiel w Europie pozostaje niekorzystna, bowiem  politycy wspierają idee odchodzenia od węgla. Więcej

Na Śląsku powstanie zespół ds. ograniczenia smogu

Planowany przez marszałka woj. śląskiego zespół ekspertów ma wypracować działania mające ograniczyć zanieczyszczenia powietrza z tzw. niskiej emisji. Przygotuje też założenia uchwały, którą na gruncie tzw. ustawy antysmogowej ma podjąć sejmik tego regionu. Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego sygnalizowali już, że prace nie zmierzają w stronę zakazu spalania określonych paliw, lecz raczej w kierunku m.in. sprzyjania wymianom instalacji na nowocześniejsze. 
Sprawa dotyczy problemu kwestii jakości węgla i innych paliw, a także technologii spalania (nowoczesności kotłów) oraz kultury z tym związanej - to ostatnie wymaga działań edukacyjnych. 
Według informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach za 55 proc. niskiej emisji w woj. śląskim odpowiadają indywidualne gospodarstwa domowe. Źródła przemysłowe i transportowe dają 35 proc. całości. Pozostałe źródła, 10 proc., to m.in. pola i zwałowiska. Emisja pyłów z zakładów przemysłowych w 2014 r. wyniosła 14 tys. ton, z budynków mieszkalnych 36 tys. ton, a ze spalin ok. 16 tys. ton. Więcej

Rząd skierował do Sejmu ustawę o efektywności energetycznej

14 kwietnia br.  do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej. Celem przedmiotowej regulacji jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Projekt ustawy utrzymuje obowiązujący obecnie system świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. białych certyfikatów. 
Projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej zmienia  sposób wykonywania obowiązku oszczędzania energii  przez podmioty tego zobowiązane oraz zasady uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej. Podmiot zobowiązany będzie musiał zrealizować przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskuje się oszczędności potwierdzone audytem efektywności energetycznej lub uzyskać i przedstawić do umorzenia URE białe certyfikaty. Regulator ma wydawać certyfikaty firmom realizującym projekty ograniczające zużycie energii na ich wniosek pod warunkami określonymi w ustawie, a nie, jak teraz, w wyniku przetargu na przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną. Więcej

Spółka Duon zniknie, zostanie częścią Fortum

Fortum rozpoczął proces wycofywania spółki Duon z Giełdy Papierów Wartościowych. Rozpoczęto już przygotowania do połączenia Fortum z Duon.
Przypomnijmy, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Duon, jakie odbyło się 12 kwietnia br., podjęto uchwałę w sprawie zniesienia dematerializacji 115 572 647 akcji spółki, przywrócenia im formy dokumentu oraz wycofania tych akcji z obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW). Do chwili przejęcia Duonu, Fortum w Polsce funkcjonował głównie na rynku produkcji, dystrybucji i sprzedaży ciepła, zajmował się też w niewielkim zakresie handlem energią elektryczną poprzez giełdę. Więcej

 Cytat tygodnia
Krzysztof Tchórzewski, minister energii

Niektórym zależy na tym, by rozpalać histerię antywęglową. Trzeba dawać temu odpór. W Polsce węgiel ma i będzie miał wiodącą pozycję w miksie energetycznym. W perspektywie do 2050 roku nie ma mowy o tym, by odejść od energetyki węglowej. 

Andrzej Czerwiński, poseł PO, były minister Skarbu Państwa

Jjestem za tym, aby grupy energetyczne tworzyły koncerny paliwowo-energetyczne, to przecież są nasze propozycje. Zasadniczą kwestią jest jednak to, w jaki sposób spółki energetyczne zaangażują się w górnictwo. Nie znamy szczegółów tej transakcji. Zapowiedzi, jakie słyszymy, rodzą obawy, że wsparcie energetyki dla PGG może zostać uznane przez Komisję Europejską jako nieuzasadniona pomoc publiczna. Uzgodniliśmy z grupami energetycznymi, że przystąpią do budowania koncernów energetyczno-paliwowych, ale nie na zasadzie prostego przekazywania pieniędzy, ponieważ byłoby to obarczone dużym ryzykiem. Zamiast tego doprowadziliśmy do porozumienia w oparciu o formę spółki komandytowo-akcyjnej,  w której akcjonariuszami-komandytariuszami miały być PGE, PGNiG, Energa oraz Kompania Węglowa. W oparciu o TF Silesia, czyli fundusz kapitałowy, mogło zostać udzielone wsparcie finansowe w postaci pożyczki. Wówczas wspólna spółka energetyczno-paliwowa miałaby początkowe źródło finansowania, a organizacja i funkcjonowanie kopalń byłaby rynkowa. To menadżerowie z grup energetycznych decydowaliby wspólnie z górniczymi zarządami o kształcie i kosztach kopalń, wygaszaniu  trwale nierentownych kopalń i doinwestowywaniu tych, które miałyby mieć silną pozycję na rynku. 

 Na eko-energetycznym podwórku
PSES: do 2020 możliwe 17 tys. nowych miejsc pracy w branży PV

Analitycy Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej szacują, że  w scenariuszu uruchomienia  do 2020 roku nagruntowych elektrowni słonecznych o mocy 2000 MW przy mocy pojedynczej instalacji do 1 MW, w branży PV powstałoby około 17 tys. nowych  miejsc pracy. Zdaniem autorów raportu największych przyrostów zatrudnienia można spodziewać się wśród firm dystrybucyjnych i instalatorskich (ponad 8 tys. miejsc pracy). Z opracowania wynika przy tym, że w znakomitej większości beneficjentami takiego rozwoju byłby firmy polskie.
Analitycy PSES podają, że w 2015 roku przy budowie przeciętnej elektrowni słonecznej około 61 proc. nakładów i kosztów trafiało do polskich producentów i usługodawców, a dla niektórych instalacji udział ten wynosił 68 proc.(w przypadku zastosowania polskich inwerterów). W scenariuszu "2000 MW elektrowni słonecznych" dochody ich właścicieli mogłyby wynosić 600-800 mln zł rocznie w zależności od stóp zwrotu osiąganych przez instalacje. Natomiast dochody z tytułu posiadania farm PV dla samych polskich inwestorów analitycy PSES oszacowali na około 500 mln zł rocznie przy wartości inwestycji na poziomie 6 mld zł. Więcej

 

Enea Oświetlenie zbudowała inteligentne oświetlenie drogowe LED

Enea Oświetlenie wybudowała w Mieścisku pierwszą instalację inteligentnego oświetlenia drogowego LED. System steruje lampami na ścieżce pieszo-rowerowej w taki sposób, że światło podąża za przechodniem lub rowerzystą. Inteligentne sterowanie sprawia, że lampy świecą z pełną mocą w odpowiednich miejscach tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, czyli gdy na ścieżce pojawia się ruch. Natomiast w pozostałym czasie poziom oświetlenia dostosowany jest do minimalnych wymagań zapewniających bezpieczeństwo. W takich chwilach oprawy świecą z mocą około 40 proc. i zużywają mniej energii. Więcej

 Procesy Inwestycyjne - projekty
Postępy projektu SDZP (System Dynamicznego Zarządzania Przesyłem) realizowanego w ramach programu GEKON

Montaże urządzeń Systemu Dynamicznego Zarządzania Przesyłem są realizowane zgodnie z najnowszym harmonogramem. W miniony weekend, 17 kwietnia została przeprowadzona po raz pierwszy instalacja czujników pomiarowych na przewodach roboczych na napięciu 400kV. Montaż przebiegł pomyślnie i dane są przesyłane bez zakłóceń. Zostały zamontowane 2 Rejestratory oraz 2 Stacje Bazowe. Kolejnym sukcesem był największy dotychczasowy jednorazowy montaż urządzeń, który odbył się dnia 14 kwietnia  na linii Wyszków2-Przetycz 110kV, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez jednostki badawcze. Była to rekordowa instalacja pod względem liczby urządzeń (4 Stacje Bazowe oraz 10 Rejestratorów). Zarówno w jednej, jak i drugiej lokalizacji montaż przebiegał bez użycia ciężkiego sprzętu, ale za pomocą specjalistycznych drabin do prowadzenia prac na linii.  Na obecnym etapie kluczowe będzie dokonanie pomiarów geodezyjnych opomiarowanych przęseł.
W  związku z licznymi konsultacjami z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego i Przesyłowego, kierownictwo projektu zwróciło się do jednostek finansujących z prośbą o przedłużenie okresu jego realizacji. Przedłużenie to ma na celu weryfikację i dostrojenie produktów powstałych w trakcie realizacji Projektu na podstawie testów w okresie podwyższonych temperatur oraz wysokiego nasłonecznienia (sezon letni). Taki kierunek działań umożliwiłby stworzenie instrumentu znacząco ograniczającego możliwość wystąpienia „blackoutu” energetycznego,  zgodnie z priorytetami  Ministerstwa Energii.

Więcej informacji na stronie internetowej www.sdzp.pl

  

______________________________________________________________________

Projekt jest realizowany przy udziale środków z projektu SDZP dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Gekon”.

                                        

 Okiem eksperta
Krystian Stanek, członek zarządu Engie Energia Polska

Postulat uregulowania zasad budowy i eksploatacji farm wiatrowych był już wielokrotnie zgłaszany w okresie rządów PO-PSL. Kwestia ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia przewidywalności obecnie proponowanych rozwiązań oraz oceny ich skutków w sferze gospodarczej. W tym kontekście koniecznym staje się podkreślenie, iż obecna propozycja jest najbardziej dolegliwa z punktu widzenia proponowanych rozwiązań i jako taka na podstawie poprzednich propozycji nie mogła zostać przewidziana. Co więcej, proponowana regulacja idzie zbyt daleko w szczególności jeżeli chodzi o jej skutki, gdyż w praktyce oznacza to całkowite zaprzestanie rozwoju projektów wiatrowych i rażąco wygórowane obciążenia dla istniejących farm wiatrowych, przy - co warto podkreślić - i tak już strukturalnie załamanym rynku świadectw pochodzenia z ceną na poziomie 111 zł. za certyfikat. Dodatkowo objęcie elektrowni wiatrowej kategorią budowli skutkować będzie wielokrotnym wzrostem podatku od nieruchomości. Biorąc pod uwagę tylko najdalej idące propozycje projektu ustawy, czyli wprowadzenie sztywnych minimalnych odległości dla lokalizacji farm wiatrowych, zbyt wysokich w stosunku do wartości inwestycji opłat za decyzje eksploatacyjne Urzędu Dozoru Technicznego oraz nową definicję budowl rodzą się uzasadnione wątpliwości z punktu widzenia zgodności z konstytucyjną zasadą swobody działalności gospodarczej, zasadą proporcjonalności ograniczeń oraz zasadą niedyskryminacji. 

Juliusz Preś, prezes zarządu Domu Maklerskiego Consus

Moim zdaniem do czasu wejścia w życie MSR ceny uprawnień do emisji CO2 będą się stopniowo pięły w górę. Jednak ze względu na to, co się może stać później, UE powinna gruntownie przemyśleć EU ETS i jego funkcjonowanie po 2020 roku. Obecnie nadpodaż uprawnień do emisji CO2 w EU ETS szacowana jest na około 2,6 mld ton CO2. To jest suma uprawnień do emisji CO2 znajdujących się na kontach instalacji powiększona o darmowe uprawnienia do emisji wydane dotychczas za 2015 rok, o których informacje są jednak jeszcze niepełne. Analizując dane cząstkowe, które są obecnie dostępne, można założyć, że instalacje objęte EU ETS wyemitowały w 2015 roku około 1,86 mld ton CO2, co jest porównywalne z rokiem 2014. Zatem nawet, gdyby przez ponad rok na rynek nie dopływały nowe uprawnienia, to popyt mógłby zostać zaspokojony już wydanymi a jeszcze nie wykorzystanymi uprawnieniami. 
Wydaje mi się, że poważna dyskusja nad EU ETS jest konieczna między innymi z powodu decyzji o wdrożeniu mechanizmu rezerwy MSR, który w przyjętym kształcie nie spowoduje, że do roku 2020 system EU ETS stanie się silnym stymulatorem do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Pomimo przegłosowania w ostatnim okresie backloadingu oraz MSR ceny są wciąż niskie a nadwyżka potężna. Trudno oczekiwać, aby obecna sytuacja w systemie ETS zachęcała do inwestycji.

Powyższa wiadomość nie jest informacją handlową w rozumieniu ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Wysyłana jest wyłącznie do prenumeratorów newslettera. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać Naszego newslettera, prosimy o odesłanie pustego maila z informacją NIE lub wypisanie się z listy odbiorców klikając ten odnośnik.

©2014 Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Znanieckiego 2/44, 03-980 Warszawa, tel.: +48 22 424-82-00, 424-82-01, tel/fax: +48 22 671-14-80 e-mail: sekretariat@proinwestycje.pl, web: www.proinwestycje.pl