Procesy Inwestycyjne
Spis treści:
Partnerzy strategiczni
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 Przed spisem treści
Newsletter redaguje Agnieszka Ferreira, Project Manager, Procesy Inwestycyjne

Cytowane w newsletterze wypowiedzi relacjonują jedynie punkty widzenia autorów i nie muszę być zgodne z opinią wydawcy.

 Debaty i konferencje
Forum Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Platformy Zrównoważona Energia Ministerstwa Energii

Zapraszamy na organizowaną we współpracy z Ministerstwem Energii międzynarodową konferencję Forum Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Platformy Zrównoważona Energia pt. „Rozwój inteligentnej gospodarki niskoemisyjnej w Polsce przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju krajów". Wydarzenie to odbędzie się 22 kwietnia w Ministerstwie Energii w Warszawie. Uroczysta inauguracja planowana jest na godz. 9:00.

Podczas konferencji uczestnicy przedyskutują następujące kwestie:

  • Innowacyjność – współpracy biznesu i nauki (potrzeby, wdrożenia);
  • Inteligentne sieci w gospodarce niskoemisyjnej;
  • Energetyka rozproszona i konwencjonalna vs. bezpieczeństwo systemu energetycznego.

Konferencja odbędzie się z udziałem polskich i zagranicznych gości wysokiego szczebla, a każda z jej trzech sesji stanowić będzie dyskusję panelową z czołowymi przedstawicielami środowisk biznesowych, instytucji kształtujących opinię publiczną oraz członkami parlamentu.

Udział w Forum jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego* dostępnego na stronie www.proinwestycje.pl (LINK)

Program oraz szczegóły na temat konferencji dostępne są na stronie www.proinwestycje.pl.

*Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy akredytacji.

Partnerzy strategiczni

               

                      

 

 

 

 Gorące tematy w prasie ogólnopolskiej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako jedyny akcjonariusz spółki dokonała zmian w składzie Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii. Ze składu Rady Nadzorczej odwołano Iwonę Edris, Jana Chadama, Grzegorza Krystka oraz Jerzego Kurellę. W zamian powołano: prof. dr hab. Małgorzatę Zaleską, Jana Koleśnika, Tomasza Poznańskiego,  Aleksandra Zawiszę oraz Michała Kota.

Aktualny skład Rady Nadzorczej TGE jest następujący: prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Grzegorz Zawada - wiceprzewodniczący RN, Marek Wodnicki - sekretarz RN oraz członkowie Rady: Jan Koleśnik, Tomasz Poznański, Aleksander Zawisza oraz Michał Kot. Więcej

Pożar zniszczył linię wysokiego napięcia. Niespotykana skala strat

Około dwóch tygodni zajmie odbudowa ponad 1,2 km linii wysokiego napięcia zniszczonej w Tychach po pożarze, do jakiego doszło w nocy z soboty na niedzielę. Oprócz linii 110 kV zniszczona została także sieć średniego i niskiego napięcia.

Serię zniszczeń zapoczątkował ok. godz. 22 w sobotę pożar sterty opon na nielegalnym składowisku. Temperatura doprowadziła do zawalenia się słupa wysokiego napięcia, który pociągnął za sobą trzy inne słupy. Waląca się linia wysokiego napięcia uszkodziła m.in. krzyżujące się poniżej trzy linie średniego i fragmenty sieci niskiego napięcia. Prądu przez kilka godzin nie miało prawie 400 odbiorców. Do tej pory przywrócono zasilanie niemal wszystkim dotkniętym awariami konsumentom. Więcej

Chiny wstrzymały budowę 15 elektrowni na węgiel kamienny

Rząd w Pekinie nakazał wstrzymanie budowy 15 elektrowni cieplnych. Tłumaczy to nadwyżką mocy w chińskim systemie energetycznym oraz faktem, że nowe elektrownie miały być opalane węglem kamiennym.  Łącznie ubytek mocy spowodowany wstrzymaniem prac szacowany jest na ponad 20 tys. MW. Konsekwencją zmian będzie spadek zapotrzebowania na węgiel kamienny (w skali roku o 500 mln ton) oraz utrata ponad miliona miejsc pracy.

Chiny borykają się obecnie z problemem zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W znacznej części odpowiada za to energetyka oparta na węglu. Pekin, chcąc zmniejszyć emisje szkodliwych dla środowiska związków, próbuje zmienić strukturę źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Obecnie w Chinach coraz większe znaczenia mają odnawialne źródła energii, rozbudowywane są także siłownie jądrowe. Więcej

Czterech nowych członków rady nadzorczej Polenergii

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergii 24 marca br. powołało czterech członków rady nadzorczej: Dominika Libickiego, Mariusza Nowaka, Arkadiusza Jastrzębskiego oraz Dagmarę Gorzelana-Królikowską. Walne Zgromadzenie uchwaliło ponadto, że wynagrodzenie każdego z nowych członków rady nadzorczej wyniesie 3 tys. zł. brutto miesięcznie. Więcej

PGE Dystrybucja: ważne inwestycje w obszarze sadowniczym

W 2016 roku skarżyski oddział PGE Dystrybucja zainwestuje w infrastrukturę elektroenergetyczną ponad 200 mln zł. Jednym z najważniejszych projektów, który oddział realizuje od ub.r., jest budowa stacji Błędów w okolicach Grójca. Łączna wartość inwestycji, które skarżyski oddział PGED zrealizuje w 2016 r. przekroczy 200 mln zł. Plan inwestycyjny przewiduje również kontynuację programu automatyzacji sieci średniego napięcia (SN), w ramach którego instalowane są zdalnie sterowane łączniki usprawniające dystrybucję energii, a tym samym przyczyniające się do skracania przerw w dostawach prądu. W sumie w latach 2015-2017 skarżyski oddział przeznaczy na ten cel prawie 46 mln zł.

- Największy obszar sadowniczy w Polsce wymaga inwestycji w infrastrukturę techniczną ze względu na znaczący wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Realizacja projektu w Gminie Błędów jest jednym z naszych priorytetów - powiedział Wojciech Nita, dyrektor generalny Oddziału Skarżysko-Kamienna PGE Dystrybucja. Więcej

Wiceprezes PSEW w zarządzie PGE Energia Odnawialna

Wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) dr Arkadiusz Sekściński został wiceprezesem zarządu PGE Energia Odnawialna. W skład zarządu PGE Energia Odnawialna wchodzą zatem obecnie Mieczysław Koch jako prezes i czterej wiceprezesi: Krzysztof Müller, Lucyna Kwiatos , Jacek Sak i Arkadiusz Sekściński. 

PGE Energia Odnawialna jest spółką zależną PGE Polska Grupa Energetyczna. W 2015 roku podjęta została decyzja o konsolidacji aktywów holdingu PGE związanych z wytwarzaniem energii w OZE w Grupie Kapitałowej PGE Energia Odnawialna. Obecnie grupa ta zarządza 36 elektrowniami wodnymi, jedenastoma farmami wiatrowymi oraz jedną słoneczną. Więcej

Zmiana pełnomocnika ds. restrukturyzacji górnictwa

Beata Szydło powołała Grzegorza Tobiszowskiego na stanowisko pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Pełniący dotychczas tę funkcje wiceminister energii Wojciech Kowalczyk zajmie się pionem analiz ekonomicznych i polityką właścicielską, a także zadaniami z zakresu efektywności gospodarczej spółek skarbu państwa nadzorowanych przez Ministerstwo Energii. Ta zmiana organizacyjna związana jest z procesem powstawania struktury Ministerstwa Energii - od 1 kwietnia 2016r. do kompetencji resortu dojdą zadania związane z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami energetycznymi, a w lipcu również nad spółkami gazowymi i paliwowymi. Więcej

Tauron i Rafako chcą przetwarzać CO2 na metan

Polska, która produkuje energię elektryczną głównie na bazie węgla, stoi przed ogromnym problemem w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W przyszłym roku w jednej ze śląskich elektrowni należących do Tauronu Wytwarzanie ma być testowana instalacja umożliwiająca wytworzenie syntetycznego metanu z dwutlenku węgla. Nad innowacyjnym rozwiązaniem pracuje konsorcjum, w którego skład wchodzi m.in. Rafako. Projekt realizowany jest od ok. dwóch lat, a jego finansowanie w wysokości 4 mln euro pozyskano od KIC InnoEnergy. 

- Obecnie jesteśmy w fazie realizacji projektu wykonawczego. W pierwszym kwartale przyszłego roku są planowane testy, a w 2018 r. skalowanie układu oraz analiza techniczno-ekonomiczna naszej instalacji w celu przygotowania się do wdrożenia komercyjnego - poinformowała Mariola Kobylańska-Pawlisz z Rafako.  

Jak zauważył Jacek Janas, prezes Tauronu Wytwarzanie, spółka po raz pierwszy realizuje projekt, w ramach którego emitowany w procesie spalania użytkowego gaz odpadowy jest przekształcany w nowy, użyteczny energetycznie produkt. Janusz Tchórz, dyrektor Departamentu ds. Badań i Technologii Tauronu Wytwarzanie, zauważył z kolei, że opinia społeczna bardzo krytycznie odbiera ideę wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage - CCS), natomiast projekt związany z zamianą dwutlenku węgla i wodoru w gaz syntezowy (SNG) - naturalny gaz, który byłby wytłaczany do rurociągu, jest społecznie akceptowany. Więcej

 

Henryk Baranowski prezesem PGE, nowy zarząd uformowany

Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna 22 marca br. powołała Henryka Baranowskiego w skład zarządu IX kadencji od dnia 31 marca 2016 r. i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu spółki. Dotychczasowy prezes PGE Marek Woszczyk 2 marca br. złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji z dniem 30 marca 2016 r. Woszczyk był prezesem PGE od 23 grudnia 2013 r.  

Rada Nadzorcza PGE podjęła także uchwały o powołaniu Marty Gajęckiej w skład zarządu IX kadencji od dnia 31 marca 2016 r. i powierzeniu jej funkcji wiceprezesa zarządu ds. rozwoju rynku i relacji międzynarodowych, powołaniu Bolesława Jankowskiego w skład zarządu IX kadencji od dnia 31 marca 2016 r. i powierzeniu mu funkcji wiceprezesa zarządu ds. handlu oraz powołaniu Pawła Śliwy w skład zarządu IX kadencji od dnia 31 marca 2016 r. i powierzeniu mu funkcji wiceprezesa zarządu ds. innowacji. 

Henryk Baranowski był wiceministrem w resorcie skarbu od 19 listopada 2015 r. Nadzorował departamenty Spółek Strategicznych oraz Nadzoru Właścicielskiego, a także prace związane z budową terminalu LNG w Świnoujściu. Premier Beata Szydło przyjęła rezygnację Henryka Baranowskiego i odwołała go z funkcji wiceministra 2 marca 2016 r. Więcej

Belgia zredukowała obsadę elektrowni atomowych do minimum

Po ostatnich zamachach terrorystycznych w Brukseli do minimum zredukowano personel w obu belgijskich elektrowniach atomowych: Doel i Tihange. "Pozostali tam tylko ci, którzy naprawdę musieli" - powiedział rzecznik belgijskiego nadzoru nuklearnego AFCN.

AFCN podkreśla, że cały personel elektrowni atomowych (w każdej pracuje ok. tysiąca osób) zostanie dokładnie skontrolowany. Obie belgijskie elektrownie atomowe przez cały czas wytwarzają prąd. Ich operator Electrabel zaprzeczył wcześniejszym doniesieniom mediów, jakoby siłownie te ewakuowano. Podkreślono, że nie było ewakuacji; po prostu odesłano do domów tych pracowników, którzy nie byli pilnie potrzebni. Więcej

Kolejni uczestnicy batalii o tzw. ustawę wiatrakową

Do walki o kształt tzw. ustawy odległościowej przystępują także duże grupy energetyczne. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej złożyło ręce ministra energii oraz do komisji sejmowej propozycje modyfikacji założeń do projektu ustawy wiatrakowej. Wśród propozycji znalazły się postulaty wyznaczenia do końca roku okresu przejściowego uwzględniającego kryterium hałasu. Natomiast później kryterium odległościowe miałoby zastosowanie tylko tam, gdzie nie ma dotychczas uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. SEO proponuje też zmiany odnośnie do obciążeń finansowych wprowadzanych przez nową ustawę, tak aby nowe urządzenia będące na gwarancji producenta były zwolnione obowiązku wnoszenie opłat do UDT. W przypadku elektrowni, na które gwarancja już wygasła, wysokość opłaty miałaby być zależna od wieku urządzenia. 

Stowarzyszenie zwraca uwagę, że na negatywne skutki wejścia w życie ustawy w obecnym kształcie narażeni są nie tylko prywatni inwestorzy, ale także spółki Skarbu Państwa, takie jak chociażby PGE, w której spółka PGE Energia Odnawialna zajmuje się inwestycjami w energię wiatrową. Więcej

PGE EJ1: przetarg na badania środowiskowe i lokalizacyjne el. jądrowej

Spółka Elbis z grupy PGE w ramach współpracy ze spółką PGE EJ 1 rozpoczęła postępowania zakupowe dotyczące realizacji zadań w ramach programu badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby przygotowania inwestycji polegającej na budowie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Postępowania dotyczą następujących zakresów przedmiotowych: kartowanie hydrologiczne i badania tachimetryczne; monitoring hydrologiczny wód morskich; badania dna morskiego a także monitoring hydrologiczny wód śródlądowych. Na podstawie wyników badań zostanie określona wrażliwość poszczególnych elementów środowiska na oddziaływania ze strony planowanej inwestycji. Następnie w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko sformułowane zostaną w raporcie o oddziaływaniu wytyczne i zalecenia, które będą musiały być uwzględnione w projekcie budowlanym elektrowni, tak aby nie powodowała ona znaczących oddziaływań na środowisko na żadnym z etapów przygotowania, eksploatacji czy likwidacji. Uwarunkowania te określi ostatecznie dla wybranej lokalizacji GDOŚ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której wydanie poprzedzą konsultacje z zainteresowanymi społecznościami w kraju i zagranicą. Więcej

Uwolnienia cen energii dla gospodarstw na razie nie będzie

W ramach dyskusji z Unią Europejską temat uwolnienia cen energii elektrycznej stale wraca i takie są oczekiwania, żeby Polska temu trendowi się podporządkowała.

- Nasz rząd uważa, że jest to przedwczesne. Nie przewidujemy w najbliższym czasie uwolnienia cen energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych, ponieważ mogłoby to wywołać znaczące skutki  dla budżetów gospodarstw domowych - powiedział Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Obecnie ceny energii na rynku hurtowym są bardzo niskie, co jest sprzyjającą okolicznością do całkowitego uwolnienia cen energii. Minister Tchórzewski twierdzi, że jest to argumentacja tej chwili, ale jeżeli popatrzymy na plany rządu, to sytuacja wygląda już inaczej. Zwraca uwagę, że dziś jesteśmy na skraju ubóstwa energetycznego, które UE określa jako 10 proc. wydatków domowych przeznaczanych na energię. Więcej

 Cytat tygodnia
Bohdana Horáčková, prezes CEZ Polska

Wejście w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawy odległościowej) w proponowanym kształcie będzie oznaczało koniec rozwoju energetyki wiatrowej, likwidację przygotowywanych obecnie projektów oraz straty finansowe dla wszystkich inwestorów. Jeśli ustawa w proponowanycm kształcie wejdzie w życie, to wszyscy inwestorzy będą musieli się bronić prawnie. 

Komentarz: Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury i budownictwa:

To stwierdzenie jest niewłaściwe. Obecny projekt ustawy rozwiązuje wyłącznie aspekty związane z lokalizowaniem elektrowni wiatrowych i nie jest to projekt wymierzony przeciwko inwestującym w farmy wiatrowe ani jakiekolwiek inne źródła energii odnawialnej. W innych krajach europejskich wachlarz odległości wiatraków od zabudowań jest różny, w przypadku Bawarii jest to np.10-krotność wysokości wiatraka, a w Szkocji są to 2 kilometry. Polecałbym wszystkim właściwe zapoznanie się z projektem ustawy, aby móc ewentualnie dokonać rewersu tego typu stwierdzeń.

 Na eko-energetycznym podwórku
Energa zamontowała 450 platform pod gniazda bocianów

Pracownicy Energi zamontowali tej zimy 450 nowych platform pod bocianie gniazda. W ciągu 20 lat zbudowano już ok. 10 tys. takich instalacji. 

Przyrodnicy podkreślają, że montaż nowej platformy jest uzasadniony tylko wtedy, gdy bocianie gniazdo na słupie miało lokatorów przez co najmniej dwa lata z rzędu. Nie wszystkie konstrukcje, które stworzyły ptaki będą przez nie używane. Część powstała tylko "na próbę" i nie ma potrzeby odnawiania takiego gniazda oraz zwabiania bocianów na linie energetyczne.

Grupa Energa wspólnie z Fundacją Przyrodniczą "pro Natura" od lat prowadzi kompleksowy projekt "bociany.pl" związany z ochroną bocianów. Jego częścią jest uruchomienie ogólnopolskiego punktu informacyjnego 801 BOCIAN (801 26 24 26). Obok infolinii na stronie www.bociany.pl prowadzona jest "Baza Gniazd Bociana Białego" dotycząca stanu i kondycji bocianich siedlisk oraz "Ogólnopolska Baza Aktywności na rzecz Bociana Białego", w której zbierane są wszelkie informację na temat instytucji i osób, które pomagają bocianom, np. remontując gniazda, czy opiekując się poszkodowanymi ptakami. Więcej

Wynajem żarówek LED zachęci Polaków do oszczędzania energii?

RWE Polska wprowadziło do swojej oferty wynajem żarówek LED. W całym okresie użytkowania żarówki LED są objęte gwarancją bezpłatnej wymiany w przypadku przepalenia. 

- Przygotowaliśmy tę propozycję m.in. z myślą o klientach, którzy dotychczas nie mogli sobie pozwolić na zainwestowanie większej kwoty w żarówki energooszczędne, których zakup jest znacznie droższy niż w przypadku żarówek tradycyjnych. W najtańszej opcji wynajęcie jednej żarówki to tylko 1,39 zł miesięcznie - wyjaśnia Sebastian Janda, dyrektor Pionu Klienci Indywidualni i MSP w RWE Polska.

Energooszczędne oświetlenie LED oferowane przez RWE Polska obejmuje odpowiedniki żarówek 40, 60, 75 i 100W oraz odpowiedniki żarówek ozdobnych 25-30W. Spółka przygotowała również ofertę wynajmu żarówek LED dla firm. Podano, że w przypadku przedsiębiorstw wynajęcie pięciu odpowiedników zwykłych żarówek o mocy 60W, które będą dziennie świeciły przez 5h, oznacza roczne oszczędności 194 zł. Więcej

Otwarto Zakład Zagospodarowania Odpadów Jarocin

W Witaszyczkach uruchomiono oficjalnie Zakład Zagospodarowania Odpadów Jarocin, największy tego typu obiekt w Wielkopolsce. Wartość inwestycji zrealizowanej w dużej mierze dzięki środkom unijnym przekroczyła 149 mln zł. Nowy zakład zagospodarowania odpadów posłuży ok. 235 tys. mieszkańców z 17 gmin tworzących porozumienie międzygminne w zakresie realizacji systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi. Będzie przetwarzał 60 tysięcy ton odpadów rocznie. Ma odzyskiwać do 90 procent surowców. Więcej

PGE Energia Odnawialna ma nowego prezesa

Karuzela kadrowa w państwowych grupach energetycznych kręci się nadal. Nowym prezesem zarządu PGE Energia Odnawialna jest Mieczysław Koch. Zastąpił on na tym stanowisku Macieja Górskiego. W skład zarządu PGE Energia Odnawialna wszedł także Jacek Sęk. Obecnie w skład zarządu spółki wchodzą zatem Mieczysław Koch jako prezes i trzej wiceprezesi: Krzysztof Müller, Lucyna Kwiatos i Jacek Sak. Więcej

 Procesy Inwestycyjne - projekty
Postępy projektu SDZP (System Dynamicznego Zarządzania Przesyłem) realizowanego w ramach programu GEKON

Kluczowym obecnie realizowanym w projekcie zadaniem są testy polowe. Odbywają się one zarówno w obszarze hardware, jak również w zakresie modeli obliczeniowych. W chwili obecnej została zakończona instalacja pełnego opomiarowania na linii TAURON Dystrybucja  Robotnicza – Trynek na linii 110kV. Z lokalizacji testowej spływają kompletne dane testowe do bazy danych, ponadto dokonano pierwszego pomiaru geodezyjnego przęsła, które po wprowadzeniu do aplikacji użytkownika pozwoli na poprawne jej działanie.

Testowanie algorytmów obliczeniowych przebiega poprzez weryfikację wartości obliczanych z rzeczywistymi pomiarami  zachowania się przewodów przeprowadzonymi in-situ. Pierwszy pomiar geodezyjny umożliwia skalibrowanie modeli, natomiast każdy kolejny umożliwi weryfikację poprawności ich działania w innych warunkach atmosferycznych oraz przy innym obciążeniu linii.

Kolejne przewidziane montaże odbędą się na liniach 110 kV w PGE Dystrybucja oddział Warszawa oraz na liniach 220kV oraz 400 kV w PSE.

W ramach realizacji prac zostało przeprowadzone spotkanie prezentujące funkcjonalności aplikacji użytkownika systemu informatycznego SDZP. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele spółek Operatorów Sieci Dystrybucyjnej praz Operatora Sieci Przesyłowej reprezentowani między innymi przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie ruchu w sieci. Na spotkaniu stwierdzono, że funkcjonalności systemu znacząco przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz efektywniejszego wykorzystania infrastruktury sieciowej. Kluczową kwestią w działaniu systemu jest wiarygodność dostarczanych informacji, co jest priorytetem od początku realizacji Projektu. W najbliższym czasie do Operatorów zostanie przekazana aplikacja w celach testowych.

Więcej informacji na stronie internetowej www.sdzp.pl.

______________________________________________________________________

Projekt jest realizowany przy udziale środków z projektu SDZP dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Gekon”.

                                        

 Okiem eksperta
Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu ds. energii i polityki klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej, były wiceminister przemysłu i handlu

Krajowy sektor generacji w ponad 85 proc. sprzedaje energię elektryczną w obrocie giełdowym. Tam ceny energii oscylują poniżej lub na granicy kosztów, a umowy długoterminowe na lata 2017 i dalej zawierane są w cenach daleko niższych od jednostkowych kosztów wytwarzania. Bez zmiany tego stanu rzeczy generacja jest skazana na straty. Potwierdzają to wyniki finansowe podsektora wytwarzania za lata 2014 i 2015 - są one niezmiennie złe. Bez odpowiedniego systemu wparcia generacja energii w źródłach konwencjonalnych skazana jest na „impotencję inwestycyjną”, to zaś przekłada się wprost na niedostatki energii, które wystąpią już w latach trzydziestych. I nie pomogą tu żadne „zaklęcia”. Jest tu potrzeba i miejsce na politykę długookresową państwa; dla uwarunkowań w Polsce to w założeniach rok 2030 i 2050. W tym stanie rzeczy doktryna paliwowo-energetyczna może być nie tyko przydatna, ale moim zdaniem konieczna i to rychło.

Stanisław Poręba, Menedżer w Dziale Doradztwa Biznesowego EY

Projekt nowelizacji dyrektywy ETS w wersji opublikowanej 15 lipca 2015 roku wprowadza bardzo zmienione zasady korzystania z bezpłatnych przydziałów uprawnień dla energetyki i wiele wskazuje na to, że prawdopodobnie byłyby jeszcze bardziej skomplikowane niż obecne. Projekt przewiduje na przykład, że w okresie 2021-2030 na  przydział  bezpłatnych  uprawnień do emisji CO2 mogłyby liczyć stosunkowo duże projekty, ale wybrane w przetargach, i mniejsze objęte krajowym planem inwestycyjnym. Bezpłatne uprawnienia miałyby być przydzielane tylko tym operatorom instalacji wytwarzających energię elektryczną, którzy zrealizują zadania wybrane w procedurze przetargowej (dla zadań o nakładach 10 mln euro i powyżej) lub zakwalifikowane do krajowego planu inwestycyjnego (dla zadań poniżej 10 mln euro). Wydaje się, że takie podejście mogłoby wykluczyć kwalifikację zadań o długim cyklu inwestycyjnym, czyli energetykę jądrową, węglową i biomasową. Jeżeli w aktach wykonawczych dotyczących bezpłatnych przydziałów zostałoby utrzymane wykluczenie inwestycji podejmowanych na podstawie dyrektywy OZE i dyrektywy o emisjach przemysłowych, to w zasadzie wsparcie bezpłatnymi przydziałami mogłyby otrzymać budowy jednostek gazowych i elementów infrastruktury sieciowej. Ponadto, bezpłatny przydział uprawnień tylko dla części instalacji wytwórczych praktycznie nie wpłynie na obniżenie bieżących cen energii elektrycznej, czyli mechanizm nie będzie miał funkcji osłonowej dla konsumentów energii elektrycznej. 

Rafał Hajduk, partner w kancelarii Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy

Wejście w życie ustawy wiatrakowej w obecnie proponowanym kształcie może oznaczać dla inwestorów stratę wszystkich nakładów poniesionych na rozwój projektu włącznie z zaliczkami na koszty przyłączenia. W obszarze przyłączeń może powstać duże zamieszanie, bo zapewne po wejściu w życie ustawy wiatrakowej okaże się, że wiele inwestycji jest nie do zrealizowania.

Projekt ustawy w wersji przejętej przez podkomisję nie wprowadza zmian w odniesieniu do sytuacji elektrowni wiatrowych eksploatowanych w dniu wejścia w życie przedmiotowej ustawy. Poza tym projekt przewiduje, że elektrownie wiatrowe istniejące w momencie wejścia w życie ustawy będą miały obowiązek uzyskania zezwolenia na eksploatację od UDT, a z każdorazowym uzyskaniem zezwolenia mają się wiązać koszty do 1 proc. wartości inwestycji, czyli potencjalnie bardzo wysokie. Tym bardziej, że zezwolenie trzeba by odnawiać co dwa lata, jak również za każdym razem, gdy dokonywana jest naprawa lub modernizacja elektrowni wiatrowej. Dodatkowo jeśli chodzi o kwestie finansowe, to zaliczki na poczet kosztów przyłączenia są co do zasady zwracane, gdy do przyłączenia nie dochodzi z przyczyn leżących po stronie operatora. W rysującej się sytuacji prawnej inwestorzy mający umowy przyłączeniowe, ale nie mogący zrealizować projektów ze względu na wymogi odległościowe, nie będą mieli wprost tytułu do ubiegania się o zwrot zaliczek wpłaconych na koszty przyłączenia. 

Powyższa wiadomość nie jest informacją handlową w rozumieniu ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Wysyłana jest wyłącznie do prenumeratorów newslettera. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać Naszego newslettera, prosimy o odesłanie pustego maila z informacją NIE lub wypisanie się z listy odbiorców klikając ten odnośnik.

©2014 Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Znanieckiego 2/44, 03-980 Warszawa, tel.: +48 22 424-82-00, 424-82-01, tel/fax: +48 22 671-14-80 e-mail: sekretariat@proinwestycje.pl, web: www.proinwestycje.pl