Procesy Inwestycyjne
Spis treści:
Partnerzy strategiczni
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 Przed spisem treści
Newsletter redaguje Agnieszka Ferreira, Project Manager, Procesy Inwestycyjne

Cytowane w newsletterze wypowiedzi relacjonują jedynie punkty widzenia autorów i nie muszę być zgodne z opinią wydawcy.

 

 News Alert
Publikacja prof. Krzysztofa Żmijewskiego pt.: „Polityka energetyczna Polski do 2030r.”

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnią publikacją prof. Krzysztofa Żmijewskiego pt.: „Polityka energetyczna Polski do 2030r.”, która ukazała się w wrześniu br. na łamach wydawnictwa „Sektor elektroenergetyczny 2015”, a obecnie jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.proinwestycje.pl (LINK). Niniejsza publikacja zawiera niezwykle trafne przemyślenia i wnioski Profesora. Zapraszamy do lektury.

Dokument ten powstał m.in. dzięki współpracy eksperckiej z Europejskim Instytutem Miedzi.

 Debaty i konferencje
19 listopada 2015 – Warsztat pt. ”Bilansowanie lokalne – możliwość wdrożenia w Polsce”

Zapraszamy na warsztat pt. „Bilansowanie lokalne – możliwość wdrożenia w Polsce”, który organizowany jest pod merytorycznym patronatem Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki. Wydarzenie odbędzie się 19 listopada 2015r. o godzinie 11:00 w sali AB Ministerstwa Gospodarki w Warszawie (Pl Trzech Krzyży 3/5).

Formularz zgłoszeniowy do bezpłatnego udziału w warsztacie dostępny jest TUTAJ.

Jako kontynuacja ubiegłoroczne działania poszerzającego doświadczenia eksperckie w dziedzinie wyzwań związanych z wprowadzaniem energetyki prosumenckiej w Polsce, w dniu 26 października przy współpracy z Ambasadą Niemiec oraz zaangażowaniu Spółek Dystrybucyjnych i sektora IT odbył się wyjazd studyjny do Karlsruhe i Walldorf w Niemczech, którego celem było zapoznanie się z działaniami naszego zachodniego sąsiada w zakresie bilansowania lokalnego. Warsztat „Bilansowanie lokalne – możliwość wdrożenia w Polsce” będzie podsumowaniem tego wyjazdu. W jego trakcie poruszone będą zagadnienia takie jak: rozwiązania techniczne niezbędne do wdrożenia bilansowania lokalnego, udział wirtualnych elektrowni w mechanizmie bilansowania, narzędzia IT i komunikacyjne – możliwości i ograniczenia, magazyny energii i rola OSD.

Więcej informacji na stronie www.proinwestycje.pl.

 

PARTNERZY WYDARZENIA:

18 grudnia 2015 - XI Międzynarodowa Konferencja Power Ring

Zapraszamy na XI Międzynarodową Konferencję POWER RING 2015 pt. „Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski w kontekście wymagań europejskich". Wydarzenie to odbędzie się w Warszawie 18 grudnia 2015 (piatek) w gmachu Ministerstwa Gospodarki, pl. Trzech Krzyży 3/5 (sala Pod Kopułą). Uroczysta inauguracja rozpocznie się o godz. 9:00 wystąpieniem Prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki.

Zapraszamy do rejestracji (KLIK).

Konferencja Power Ring 2015 została objęta honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Patronat merytoryczny sprawuje Społeczna Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki.

Szczegóły na www.proinwestycje.pl.

 Gorące tematy w prasie ogólnopolskiej
W Polsce prąd w hurcie nadal droższy niż u sąsiadów

W III kwartale 2015 ceny hurtowe prądu na rynku polskim znajdowały się powyżej wartości notowanych na rynkach szwedzkim, niemieckim, czeskim i słowackim - wynika ze sprawozdania zarządu PGE z działalności grupy PGE w III kwartale br. Przy czym średnia cena na spotowym rynku niemieckim wzrosła w ujęciu rok do roku o 5proc., co było spowodowane wyjątkowo wysokimi temperaturami wpływającymi na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, ograniczeniem produkcji w elektrowniach jądrowych oraz wzrostem eksportu dzięki zastosowaniu nowego modelu optymalizacji wymiany handlowej (tzw. flow-based market coupling). 

W I półroczu 2015 średnia cena energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych wraz z kosztami dystrybucji była w Polsce mniejsza niż w niektórych krajach sąsiednich. W przypadku Polski wyniosła bowiem 592 zł/MWh, w Niemczech 1209 zł/MWh, w Czechach 521zł/MWh , na Słowacji 617 zł/MWh, w Szwecji 758 zł/MWh, a na Litwie 514zł/MWh. Więcej 

Przyszły minister energii o gazie, roli węgla i elektrowni atomowej

Czekają nas potężne inwestycje w energetyce, które jeśli będą odkładane, przyniosą nam problemy w przyszłości. Trzeba o tym mówić - twierdzi Krzysztof Tchórzewski, który stanie na czele resortu energii. - Należy zaznaczyć, że gdybyśmy nawet pokusili się o budowę jednej elektrowni atomowej, to ona niczego nie załatwi, jeżeli chodzi o potrzeby energetyczne - dodał. Trzeba też myśleć o szerszym wykorzystaniu węgla, m.in. także w zakresie dedykowania tego surowca chemii. - Polska nie ma alternatywy. Węgiel będzie najważniejszy, a w przyszłości, kiedy już gazoport będzie gotowy oraz kiedy sięgniemy po gaz z łupków - także gaz. Jeżeli Polska będzie się rozwijać, to może się okazać, że tego węgla będzie w dalszej przyszłości zbyt mało. Natomiast dopóki go wystarcza, to trzeba budować elektrownie węglowe o wysokiej sprawności, co przełoży się również na redukcję emisji dwutlenku węgla - mówił Tchórzewski.

Resort energii będzie skupiał w sobie surowce naturalne, w tym węgiel oraz energetykę. Jak twierdzi przyszły minister, chodzi o realizację koncepcji wspólnego traktowania energetyki i kopalin, a zatem węgla, gazu i energii elektrycznej.  Więcej

Tauron Wydobycie: 129 pracowników przystąpiło do PDO

Pracownicy Tauron Wydobycie od sierpnia mogli skorzystać z propozycji programu dobrowolnych odejść. Do programu zgłosiło się 65 pracowników, którzy nabywają uprawnienia emerytalne w latach 2016-2019 oraz 64 pracowników nabywających uprawnienia emerytalne po 2019 r. Ostatecznie zatrudnienie w dwóch kopalniach spółki (Janina w Libiążu, Sobieski w Jaworznie) na początku 2016 r. nieznacznie przekroczy 5,5 tys. osób. 

- Program przyczyni się do ograniczenia kosztów pracy przy jednoczesnym zachowaniu spokoju społecznego i utrzymaniu pozytywnego wizerunku Tauron Wydobycie jako solidnego pracodawcy - ocenia Łukasz Brzózka, prezes zarządu Turon Wydobycie. Więcej

Szef rady nadzorczej Energi ustąpił ze stanowiska

Zarząd Energi poinformował, że spółka otrzymała w dniu 9 listopada 2015 roku rezygnację Bogusława Nadolnika z członkostwa w jej radzie nadzorczej. Nadolnik, który pełnił funkcję przewodniczącego rady, nie podał przyczyn złożenia rezygnacji. Więcej

Meteorolodzy: rekordowy poziom emisji CO2, już 30. rok z rzędu

Poziom emisji dwóch najważniejszych gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla i metanu, do atmosfery, wzrósł w ubiegłym roku do rekordowego poziomu już 30. rok z rzędu - poinformowała w poniedziałek Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO). "Co rok powtarzamy, że musimy redukować poziom emisji gazów cieplarnianych już teraz, jeśli mamy mieć choć szansę na utrzymanie wzrostu temperatur na dającym się regulować poziomie" - podkreślił w oświadczeniu szef WMO Michel Jarraud.

Naukowcy ONZ szacują, że koncentracja CO2, metanu i N2O jest obecnie na poziomie najwyższym od co najmniej 800 tys. lat. Światowy poziom emisji CO2 napędzanej przez spalanie węgla, ropy naftowej i gazu w celu pozyskania energii jest dziś o 143 proc. wyższy niż przed rewolucją przemysłową. Zdaniem naukowców jest to główny czynnik odpowiedzialny za globalne ocieplenie. Społeczność międzynarodowa postawiła sobie za cel niedopuszczenie do tego, by średnia temperatura na naszej planecie wzrosła o ponad 2 stopnie Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej. Więcej

Elektrownia Kozienice chce zbudować próg na Wiśle

W sierpniu br. stan wody w Wiśle zbliżył się do poziomu generującego realne ryzyko ograniczenia możliwości produkcyjnych na skutek zakłócenia pracy pomp wody chłodzącej w związku z niskim poziomem wody w rzece. - Chcąc uniknąć w przyszłości podobnej sytuacji chcemy zmodernizować ujęcie wody chłodzącej i zbudować próg stabilizujący - powiedział Paweł Orlof, członek zarządu ds. korporacyjnych Enea SA.

Projekt inwestycji znajduje się w fazie przygotowania do realizacji. Obecnie trwa proces uzyskiwania decyzji środowiskowej, prowadzona jest aktualizacja Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko. Enea planuje zakończeniu inwestycji w 2017 r. Więcej

Rezygnacja w Radzie Nadzorczej Polenergii

Marek Gabryjelski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Polenergii z przyczyn osobistych. Zasiadał on w Radzie Nadzorczej spółki od 2009 r. Obecnie w jej skład wchodzą: Tomasz Mikołajczak (przewodniczący), Łukasz Rędziniak (wiceprzewodniczący) oraz Mariusz Nowak, Arkadiusz Jastrzębski oraz Rafał Andrzejewski (członkowie). Więcej

Redukcja emisji tlenków azotu w Elektrociepłowni Kraków

Fortum dostarczy technologię spalania, która pozwoli na redukcję emisji tlenków azotu w należącej do grupy EDF Elektrociepłowni Kraków. W ramach prac planowanych na lata 2016-2017 odnowione zostaną dwa kotły działające w zakładzie. Rozwój technologii spalania niskoemisyjnego oraz związanych z nią usług eksperckich jest częścią międzynarodowej oferty Fortum tworzonej w ramach trwającej już od ponad 20 lat współpracy z Mitsubishi Hitachi Power Systems. Więcej

Nad Krakowem nie ma już smogu

Mieszkańcy Krakowa od kilku dni oddychali bardzo zanieczyszczonym powietrzem. Obowiązywał drugi stopień zagrożenia smogowego. Alarm smogowy jest ogłaszany, gdy stężenie średniodobowe pyłu zawieszonego przekroczy 300 mikrogramów/m sześc. W czwartek średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 zarejestrowane w stacji na al. Krasińskiego wyniosło 260 mikrogramów/m sześc., a w Nowej Hucie - 230 mikrogramów/m sześc. W piątek po południu stężenie PM10 w Krakowie wynosiło przy al. Krasińskiego 250 mikrogramów/m sześc., a w Nowej Hucie niewiele poniżej 150 mikrogramów/m sześc. W niedzielę deszcz i silny wiatr oczyściły powietrze w Krakowie. Zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10 powodującym smog spadło poniżej dopuszczalnych wartości. Więcej

Straż Miejska sprawdzi, czy katowiczanie palą śmieciami

W związku z gwałtownym pogorszeniem się jakości powietrza w regionie prezydent Miasta Katowice zwrócił się do mieszkańców z apelem o korzystanie ze środków komunikacji publicznej oraz o zgłaszanie do Straży Miejskiej przypadków podejrzenia, że w piecach spalane są odpady. Prezydent wydał Straży Miejskiej dyspozycję zintensyfikowania kontroli oraz surowego karania osób, które spalają śmieci. Zaleca, aby przed wybraniem się na spacer lub podjęciem aktywności fizycznej na wolnym powietrzu sprawdzić bieżący komunikat o stanie powietrza na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ). Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. Więcej

Przed polską energetyką kolejne wymogi UE

Polski sektor energetyczny będzie musiał wydać nawet ok. 3 mld euro, aby dostosować się do opracowywanych właśnie zaostrzonych norm emisji szkodliwych substancji. Środki te trzeba będzie wydać w okresie czterech lat - tyle bowiem czasu przewidziano na dostosowanie się od momentu przyjęcia nowych przepisów. A te mogą wejść w życie już w pierwszej połowie 2017 r., co oznacza konieczność spełniania nowych norm od połowy 2021 r. Branża szacuje, że zamknięcie grozi prawie co piątej ciepłowni, a także części elektrowni. Organizacje środowiskowe przekonują jednak, że branża energetyczna od dawna wiedziała, że będzie musiała spełniać bardziej restrykcyjne wymagania, a teraz chce po prostu opóźniać wprowadzenie nowych norm. 

Polska nie jest odosobniona w swoich obawach. Sprzeciw w tej sprawie zgłosiły też m.in. Niemcy, Czechy, Estonia, Grecja, Słowacja, Bułgaria i Rumunii. Jak na razie nie przyniosło to jednak żadnego efektu. W piśmie do komisarza ds. środowiska Karmenu Velli wysłanym pod koniec października Eurelectric, czyli unijne stowarzyszenie producentów energii elektrycznej, zaapelowało o przeprowadzenie oceny skutków wprowadzenia nowych regulacji. "Nie ma wątpliwości, że nadchodząca implementacja będzie miała znaczący wpływ ekonomiczny, społeczny oraz środowiskowy" - przekonuje Eurelectric. Więcej

Przeszło 400 pieców węglowych zniknie z gospodarstw domowych w Radomiu

Przeszło 400 przestarzałych pieców węglowych zostanie w tym roku zlikwidowanych w Radomiu. Jak poinformował radomski magistrat, dotacje na wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne otrzymali wszyscy chętni, którzy złożyli wnioski. Radom skorzystał z dofinansowania przyznawanego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach tzw. programu Kawka. Ma on na celu poprawę jakości powietrza poprzez przedsięwzięcia powodujące ograniczenie tzw. niskiej emisji.

O dotacje mogli się ubiegać mieszkańcy, którzy postanowili zmienić ogrzewanie na: elektryczne, gazowe, olejowe lub zdecydowali się na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W ramach dotacji wnioskodawca dostaje zwrot 80 proc. kosztów poniesionych na wymianę źródła ciepła; średnio jest to ok. 10 tys. zł. Zdecydowana większość mieszkańców decyduje się na wymianę starych pieców na ogrzewanie gazowe. Więcej

 Cytat tygodnia
Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu RWE Stoen Operator i Prezes PTPiREE

W skali kraju od roku 2010 do 2014 średni czas przerw w dostawie energii elektrycznej poprawił się o ok 37-39 proc. Znakomicie poprawiło się również SAIFI, czyli statystyczna ilość przerw w dostawie energii na odbiorcę. Ten parametr poprawił się o około 30 proc., a więc jest z czego być dumnym. To się odbyło wielkim wysiłkiem organizacyjnym i inwestycyjnym operatorów systemów dystrybucyjnych przy stabilnych zasadach regulacji.

 Co słychać u partnerów
PGE Polska Grupa Energetyczna

Zarząd PGE w sprawozdaniu z działalności grupy PGE za okres 3 i 9 miesięcy 2015 podał, że grupa PGE zamierza kontynuować projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz rozwijać nowe moce w farmach wiatrowych. Obydwie inicjatywy będą realizowane wyłącznie w modelach biznesowych zapewniających ich ekonomiczną przewidywalność. PGE wskazuje, że budowa elektrowni jądrowej jest kluczową inwestycją obniżającą emisyjność portfela wytwórczego GK PGE, jednak z punktu widzenia finansowania projektu oraz interesu odbiorców konieczne jest wypracowanie długoterminowego systemu wsparcia. Zarząd spółki uważa, że podjęcie decyzji o rozpoczęciu fizycznej realizacji inwestycji i wystąpienie o wydanie przez rząd tzw. decyzji zasadniczej będzie możliwe w 2018 roku w oparciu o kształt systemu wsparcia i wyniki postępowania zintegrowanego. 

Fortum: budowa gospodarki niskoemisyjnej w Polsce powinna mieć charakter ewolucyjny

Według Tomasza Śmilgiewicza, dyrektora ds. sprzedaży Fortum, proces transformacji polskiej gospodarki w kierunku ograniczenia emisyjności powinien mieć charakter ewolucyjny i być dopasowany do lokalnych realiów, takich jak dostępność paliw. Jego zdaniem należy wziąć pod uwagę, że węgiel pozostaje głównym paliwem służącym do produkcji energii w naszym kraju.

– Zupełna eliminacja węgla wydaje się mało prawdopodobna w perspektywie najbliższych dziesięcioleci, dlatego już dziś należy stosować rozwiązania, które przyczynią się do bardziej efektywnego wykorzystania tego surowca w miksie paliwowym. Takim rozwiązaniem są inwestycje w elektrociepłownie wyposażone w elastyczne kotły wielopaliwowe. Dzięki temu możliwa będzie produkcja energii w wysokosprawnej kogeneracji, która gwarantuje wysoką efektywność wykorzystania paliw  powiedział Śmilgiewicz.

W opinii eksperta Fortum wysokosprawna kogeneracja oparta na współspalaniu węgla i paliw odnawialnych, np. biomasy, stanowi w tym momencie jedno z kluczowych rozwiązań dla polskiego sektora energetycznego, które w perspektywie najbliższych lat przyczyni się znacząco do realizacji celów klimatycznych UE. Dodatkowo, w przyszłości energia wytwarzana w kogeneracji będzie mogła zostać wykorzystana do kompensowania fluktuacji występujących w przypadku energii produkowanej z OZE.

 Na eko-energetycznym podwórku
Stacje energetyczne FW Banie załączone do sieci PSE

Pięć miesięcy po rozpoczęciu prac na placu budowy zbudowane na potrzeby powstającej Farmy Wiatrowej Banie (woj. zachodniopomorskie) stacje 220/110 kV i 110/33kV zostały załączone do sieci PSE. Program pierwszego załączenia stacji 220/110 kV Nowe Czarnowo i 110/33 kV Kozielice został pomyślnie zrealizowany w piątek 6 listopada br. Pod napięcie załączono obie stacje wraz z najdłuższą w Polsce, półtorakilometrową linią kablową 220 kV łączącą stację Nowe Czarnowo i należącą do Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) stację 400/220 kV Krajnik.

Stacje Nowe Czarnowo i Kozielice wchodzące w skład Farmy Wiatrowej Banie o mocy 50 MW wraz z linią 220kV zostały wykonane przez firmę Electrum z Białegostoku. Budowę infrastruktury na potrzeby Farmy Wiatrowej Banie, której uruchomienie planowane jest do końca br., realizuje konsorcjum spółek Electrum, PBDI i Erbud. Więcej

Ładowanie autobusu elektrycznego w 4-6 minut

ABB wprowadziła na rynek automatyczny system szybkiego ładowania, który może usunąć jedną z głównych barier w eksploatacji miejskich autobusów elektrycznych, jaką jest długi czas ładowania przy krótkim zasięgu. System automatycznego, szybkiego ładowania ABB oparty jest na pantografie - sprawdzonym mechanizmie doprowadzania energii elektrycznej do pociągów, tramwajów i trolejbusów. W momencie gdy autobus dojeżdża do punktu ładowania, zostaje nawiązana komunikacja bezprzewodowa między pojazdem a ładowarką. Dzięki temu pantograf opuszcza się automatycznie. Po przeprowadzeniu wszystkich testów bezpieczeństwa system dokonuje szybkiego ładowania akumulatorów autobusu. ABB podaje, że dzięki automatycznemu i krótkiemu ładowaniu, które wynosi 4-6 minut, system można łatwo zintegrować z istniejącymi liniami autobusowymi instalując stacje szybkiego ładowania na pętlach, w terminalach, zajezdniach oraz na przystankach. Więcej

 Procesy Inwestycyjne - projekty
Postępy projektu SDZP (System Dynamicznego Zarządzania Przesyłem) realizowanego w ramach programu GEKON

Globema zajmuje się obsługą informatyczną projektu SDZP. Celem prowadzonych przez nią działań jest opracowanie systemu przeznaczonego dla operatora sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej wysokich napięć, który informowałby dyspozytora o zagrożeniach na liniach energetycznych związanych z przeciążeniami prądowymi lub mechanicznymi.

W obecnej fazie projektu praca Globemy skupia się na zapewnieniu niezawodnej platformy do przechowywania i udostępniania danych pomiarowych, które mają spływać z dwóch źródeł; podstawowym źródłem są rozmieszczone wzdłuż linii rejestratory parametrów technicznych linii oraz aktualnej pogody. Drugim źródłem są prognozy pogody z ICM, które pozwolą na prognozowanie parametrów pracy linii. Te dane będą gromadzone i udostępniane w czasie rzeczywistym początkowo pozostałym członkom konsorcjum w celach badawczych, a docelowo użytkownikowi systemu. Najnowszym osiągnięciem jest uruchomienie stosownej infrastruktury informatycznej w chmurze Google. Zastosowanie rozwiązania chmurowego ma zapewnić wysokie parametry dostępności, niezawodności i wydajności.

W październiku bieżącego roku przewidywane jest uruchomienie testowych – laboratoryjnych odczytów rejestratorów w „chmurze” wraz z prognozami pogody. W kolejnych miesiącach w miarę instalowania kolejnych kompletów pomiarowych na liniach PSE, PGE i TAURON-u będą udostępniane pomiary on-line z rejestratorów pracujących w terenie.

Oprócz tego Globema kontynuuje prace informatyczne polegające na implementacji modeli obliczeniowych dla przęseł i linii sieci elektroenergetycznej, które zostaną wykorzystane w aplikacji użytkowej dyspozytora. Modele te pochodzą od uczestniczących w projekcie jednostek badawczo-naukowych AGH, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Lubelskiej. Obecnie wstępnie zaimplementowano model cieplny linii elektroenergetycznej pozwalający wyznaczyć jej temperaturę w funkcji prądu i warunków atmosferycznych. W następnej kolejności zostanie opracowany model mechaniczny linii. Trwają także prace nad sama aplikacją dla dyspozytora według projektu opracowanego w poprzednich miesiącach.

______________________________________________________________________

Projekt jest realizowany przy udziale środków z projektu SDZP dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Gekon”.

                                        

 Okiem eksperta
Janusz Pilitkowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki

Polskę czeka dużo pracy związanej z wyjaśnieniem Komisji Europejskiej naszych regulacji dotyczycących rynku mikroinstalacji i wytwarzania energii w mikroinstalacjach oraz stawek gwarantowanych określonych w ustawie o OZE. Są to zagadnienia, które będą wymagały wyjaśnienia i jeśli zostaną przyjęte będą musiały znaleźć się w nowelizacji ustawy o OZE.

Powyższa wiadomość nie jest informacją handlową w rozumieniu ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Wysyłana jest wyłącznie do prenumeratorów newslettera. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać Naszego newslettera, prosimy o odesłanie pustego maila z informacją NIE lub wypisanie się z listy odbiorców klikając ten odnośnik.

©2014 Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Znanieckiego 2/44, 03-980 Warszawa, tel.: +48 22 424-82-00, 424-82-01, tel/fax: +48 22 671-14-80 e-mail: sekretariat@proinwestycje.pl, web: www.proinwestycje.pl