Inteligentna energetyka na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego 26 maja 2017 r.