Zintegrowany blok konferencji dotyczących niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki jako klucza do określenia energy-mix

eduk_0.jpg

Zintegrowany blok konferencji dotyczących niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki jako klucza do określenia energy-mix obejmuje 4 wydarzenia:

 1. Konferencja w formie debaty „Transformacja niskoemisyjna – przepis na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” 24 października 2016r. w Warszawie, PAP, ul. Bracka 6/8
 2. Konferencja w formie debaty „Smart Living” 23 listopada 2016r. w Warszawie, „Polityka”, ul. Słupecka 6
 3. Konferencja w formie konsultacji z młodym pokoleniem, 8 grudnia 2016r. w Warszawie, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16
 4. XII Międzynarodowa Konferencja Power Ring, 15 grudnia 2016r. w Warszawie, Sala pod Kopułą, Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5

Podczas konferencji w gronie najwybitniejszych ekspertów poruszone zostały zagadnienia z zakresu niezbędności niskoemisyjnej transformacji gospodarki i wynikającego z niej pożądanego energy-mix. Nasi eksperci dyskutowali na następujące tematy:

 • Obniżanie emisyjności – obciążenie czy szansa dla gospodarki?
 • Technologie niskoemisyjne – olbrzymie wyzwanie innowacyjne
 • Bariery w praktycznym wdrażaniu transformacji niskoemisyjnej
 • Smart Living – moda czy wymierne korzyści środowiskowe i gospodarcze?
 • Smart Living to nie tylko technologia, ale także styl życia i zachowania społeczne
 • Jak stymulować zainteresowanie Smart Living?
 • Rola i miejsce energii w zrównoważonym rozwoju
 • Zintegrowane plany dot. energii i klimatu dla Polski w perspektywie 2030 i 2050 roku
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – rozwiązanie co do zasady pozbawione wad, ale trudne do pełnego wdrożenia

Konferencje objęte są patronatem Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Instytutu Sobieskiego, Związku Banków Polskich i Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność
 

Udział w konferencjach jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Organizator:

   procesy_zmn.gif 

Partner:

nfosigw_logotyp-01_0_0_0.jpg