RENEWED SKILLS

BROSZURA - PRZEWODNIK PO NAJLEPSZYCH PRAKTYKACH

Partnerzy projektu opracowali Poradnik dobrych praktyk i stosowania strategii uznawania i akredytacji kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w sektorze energetycznym dla nisko i średnio wykwalifikowanych pracowników .

Głównym celem niniejszej publikacji jest wymiana doświadczeń między partnerami społecznymi, ośrodkami szkoleniowymi, firmami i administracją publiczną na temat dobrych praktyk uznawania kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w sektorze energii odnawialnej, w każdym z krajów uczestniczących w projekcie.

O PROJEKCIE

Tak zwane “zielone miejsca pracy” przynależą już do sfery silnie zarysowanej struktury przemysłowej, która zatrudniała znaczące ilości pracowników w latach ubiegłych, a perspektywy jej wzrostu na przyszłość rysują się dość optymistycznie.

Jednym z najważniejszych sektorów zielonego zatrudnienia jest sektor energii odnawialnej. Według najnowszych badań w 2020 roku w całej Unii Europejskiej w sektorze tym zatrudnienie może znaleźć ponad 2 miliony osób o różnych zdolnościach, zawodach i poziomach wynagrodzenia, co stanowi szansę dla pracowników na każdym poziomie kwalifikacji.

Głównym celem projektu jest przyjęcie metodologii w celu uznawania kompetencji nabywanych przez pracowników nisko i średnio wykwalifikowanych (poziomy EQF 1 do 4) poprzez pozaformalne i nieformalne uczenie się w zakresie strategii szkoleniowych sektora energii odnawialnych UE. Zostanie to osiągnięte w drodze wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami społecznymi, centrami VET, spółkami oraz administracją publiczną.

Dane liczbowe: zatrudnienie w sektorze elektrowni wiatrowych w roku 2020 wyniesie 329 tys. osób, a w zakresie fotowoltaiki 727 tys. osób. Europa jest liderem technologicznym w zakresie paneli solarnych; rynek europejski urósł dwukrotnie w ciągu kilku lat, a na najbliższą przyszłość prognozowany jest równie dynamiczny wzrost. W zakresie bioenergii istnieje spory potencjał kreacji miejsc pracy: 580 tys. miejsc pracy w zakresie biomasy dla systemów ciepłowniczych, a 424 tys. w biopaliwach.

Kraje uczestniczące w programie: Niemcy, Francja, Hiszpania, Polska i Włochy, czyli kraje właściwe dla celów rozwoju sektora energii odnawialnej w UE; Liderzy sektora lub mający największy potencjał przyszłego wzrostu.

Projekt Odnawianych Umiejętności: uznanie kompetencji w UE w sektorze energii odnawialnej (2012-1-ES1-LEO05-48367) ujęte jest w ramach podprogramu Leonardo da Vinci w ramach Programu Kształcenia Ustawicznego. Program finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej.

Zapraszamy na www.reskill.org

Materiały do pobrania