Rada Programowa

15 października 2015r. odbyła się uroczysta Rada Programowa, której celem było przedyskutowanie programu wydarzeń na 2016 rok.

Kalendarz wydarzeń wraz z proponowanymi zakresami tematycznymi jest dostępny jest TUTAJ.

Skład Rady Programowej 2016:

 1. Krzysztof Cader, Polskie Sieci Energetyczne,
 2. prof. Krzysztof Doliński – Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PAN,
 3. Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd M.St. W-wy,
 4. Leszek Juchniewicz –Wiceprzewodniczący, Społeczna Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki,
 5. Zbigniew Kamieński  – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki,
 6. Włodzimierz Kędziora – Wiceprezes Zarządu, Veolia Polska,
 7. Filip Kowalski – Business Development Manager, SAP,
 8. dr Zofia Kozyra – Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska,
 9. dr hab. inż. Krzysztof Mendrok – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki, AGH w Krakowie,
 10. Włodzimierz Moniuszko, PGE Dystrybucja,
 11. Mirosław Motyka – Dyrektor Biura Integracji, Arcelor Mittal,
 12. prof. Marek Niezgódka – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski,
 13. Bronisław Nowiński – Dyrektor Departamentu Przemysłu, PSE,
 14. prof. Janusz Orkisz – Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska,
 15. Janusz Pilitowski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki,
 16. Michał Ramczykowski – Prezes Zarządu, Europejski Instytut Miedzi,
 17. Tomasz Rodziewicz, Tauron Dystrybucja,
 18. Wiesław M. Różacki – Dyrektor Wykonawczy, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe na Polskę,
 19. Edward Słoma – Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki,
 20. Mirosław Sobolewski – Główny Specjalista; koordynator zespołu ds. zasobów naturalnych, Biuro Analiz Sejmowych,
 21. dr Rafał Tarko – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH w Krakowie,
 22. Michał Wydra – Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń, Politechnika Lubelska,
 23. Łukasz Zagórski – Vice Country Manager CEE, EDP,
 24. Dorota Zawadzka-Stępniak – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW,
 25. Sławomir Żurek, Europejski Instytut Miedzi,

Przewodnicząca Rady Programowej: Halina Bownik Trymucha (wybitna specjalistka z dziedziny energetyki. Pełniła kluczowe funkcje w administracji publicznej: w Ministerstwie Gospodarki jako dyrektor departamentu bezpieczeństwa energetycznego, w Urzędzie Regulacji Energetyki jako dyrektor departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich oraz w międzynarodowych organizacjach, takich jak CEER i ERGEG. Halina Bownik-Trymucha reprezentowała interesy Polski w strukturach europejskich regulatorów).