Projekt „Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych”

logo_sdzp_-_wybrane.jpg

Firma Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. jest Liderem Konsorcjum naukowego realizującego Projekt „Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych” (akronim: SDZP), który  jest realizowany w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Kurzydłowskiego Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości wnioskowanej kwoty. Całkowity budżet Projektu B+R+W ok. 12 000 000 zł.

Celem projektu jest stworzenie funkcjonalnego systemu dynamicznego zarządzania zdolnościami przesyłowymi linii energetycznych wysokich i najwyższych napięć. System umożliwi podniesienie przepustowości sieci, wzrost bezpieczeństwa i jakości dostaw energii elektrycznej, rozwój niskoemisyjnej energetyki rozproszonej (OZE, CHP, źródła prosumenckie)  oraz idei Smart Grid. System bazuje na aktualnych pomiarach parametrów elektrotermicznych i pogodowych oraz na danych z istniejących systemów IT stosowanych u operatorów sieci WN i NN.

Konsorcjum naukowe realizujące Projekt składa się (oprócz Lidera – firmy Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.) z wiodących ośrodków naukowych: Politechnik: Krakowskiej, Lubelskiej, Warszawskiej, AGH, ICM UW i IPPT-PAN. Ponadto zadania związane z opracowaniem oprogramowania SDZP realizuje firma Globema Sp. z o.o. specjalizująca się w tworzeniu systemów zarządzania zasobami przestrzennymi przedsiębiorstw sieciowych.  Rada Techniczna Projektu składa się z przedstawicieli Spółek Energetycznych: PSE SA, PGE Dystrybucja S.A. oraz Tauron Dystrybucja S.A.

Realizacja fazy Badawczo-Rozwojowej Projektu przewidziana jest na lata 2014-2016. Po zakończeniu tej fazy nastąpi komercyjne wdrożenie systemu.

zal_projektu.png

sdzp_0.png