Nasi eksperci

Podczas organizowania debat i konferencji współpracujemy:

Prof. Jerzy Karol Buzek

Przewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz tzw. Konferencji Przewodniczących Komisji w Parlamencie Europejskim, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001

Halina Bownik-Trymucha

Przewodnicząca Rady Programowej firmy Procesy Inwestycyjne

Maciej Bando

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Fatih Birol

Dyrektor Zarządzający Międzynarodowej Agencji Energetycznej

Mieczysław Borowski

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

Daniel Borsucki

Dyrektor Zespołu Zarządzania Mediami, Katowicki Holding Węglowy SA

Rafał Czyżewski

Prezes Zarządu ENERGA-OPERATOR SA w latach 2011-2015

Jos Delbeke

Dyrektor Generalny Departamentu ds. Klimatu w Komisji Europejskiej

Leszek Drogosz

Dyrektor Biura Infrastruktury m.st. Warszawy

Mirosław Gryszka

Dyrektor Grupy Krajów ABB

Wojciech Hann

Partner w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte

Leszek Juchniewicz

Wiceprzewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki

Włodzimierz Kędziora

Wiceprezes Zarządu, Veolia Energia Polska

Michał Kleiber

Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015, Minister Nauki i Informatyzacji w latach 2001-2005

Przemysław Komarnicki

Zastępca Dyrektora Departamentu Inżynierii Procesowej we Fraunhofer Institute

Mirosław Kowalik

Prezes Zarządu Enea SA

Ireneusz Łazor

Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii

Henryk Majchrzak

Prezes Zarządu PSE SA w latach 2010-2015

Marek Maniecki
Wiceprezes Zarządu, Globema

Wiceprezes Zarządu, Globema

Wiesław Różacki

Dyrektor Wykonawczy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe na Polskę

Franzjosef Schafhausen

Zastępca Dyrektora Generalnego "Transition Energy", Szef Grupy Roboczej ds. Handlu Emisjami, Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec

Janusz Steinhoff

Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001 oraz Minister Gospodarki w latach 1997-2001

Prof. Wojciech Suchorzewski

Inżynier komunikacji, urbanista, autor licznych projektów i opracowań dotyczących ruchu drogowego i polityki transportowej w Warszawie, profesor Politechniki Warszawskiej

Roman Szwed

Prezes Zarządu ATENDE SA

Andrzej Szymański

Prezes Zarządu, Landis+Gyr