Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń organizowanych przez firmę Procesy Inwestycyjne został objęty patronatami honorowymi Ministra Energii, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

List ws. przyznania patronatu przez Ministra Energii, Krzysztofa Tchórzewskiego

List ws. przyznania patronatu przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej Pawła Sałka

Tematy konferencji i debat planowanych do realizacji w roku 2017: 

 1. 15.03.2017
  Debata:
  Pakiet Zimowy – budowanie przewag konkurencyjnych czy zagrożenie dla Polski"

 2. 27.04.2017
  Konferencja:
  V  Międzynarodowe Forum Gospodarki Niskoemisyjnej 

 3. 05.2017
  Debata:
  „Inteligentna energetyka na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego”  

 4. 06.2017
  Konferencja:
   XIII Międzynarodowa Konferencja „NEUF – New Energy User Friendly”

 5. 10.2017
  Debata:
  „Energetyka poligonem innowacyjności - jak rozwijać potencjał firm”
 6. 11.2017
  Debata:
  „Wykorzystanie zasobów (w tym woda, CO2, odpady) w polskim miksie energetycznym”

 7. 12.2017
  Konferencja:
  XIII Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2017. 

Dodatkowe debaty zaplanowane do realizacji pod warunkiem pozyskania Partnerów. Prosimy o śledzenie terminów w kalendarzu online na www.proinwestycje.pl

Informacji o debatach i konferencjach udziela Krystyna Kowalska, tel. 22 424 82 01, email: komunikacja@proinwestycje.pl

UDZIAŁ WE WSZYSTKICH PROPONOWANYCH WYDARZENIACH JEST BEZPŁATNY

Rejestracja na wybrane debaty i konferencje wyłącznie poprzez internetowy formularz na stronie firmy Procesy Inwestycyjne.

Firma Procesy Inwestycyjne i Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA organizują konferencje i debaty, kierując się merytorycznymi wskazówkami Prezydium i członków Rady Programowej, każdorazowo uzgadniając  programy.