Green Effort Group

Jednym z najważniejszych projektów z zakresu komunikacji strategicznej realizowanych w 2008 r. była inicjatywa GREEN EFFORT GROUP (Grupa G-6), którą tworzyły cztery polskie koncerny energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Tauron Polska Energia SA, ENEA SA oraz Energa SA wraz z dwoma organizacjami przemysłowymi: Forum CO2 Branżowych Organizacji Gospodarczych i Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Podstawowym celem Green Effort Group było promowanie zasad solidarności ekologicznej, opartej na połączeniu zasady zrównoważonego rozwoju z europejską koncepcją solidarności, polegającej na właściwym rozłożeniu obciążeń związanych z funkcjonowaniem w UE, w sposób proporcjonalny do potencjału ekonomicznego Państw

Członkowskich.

Green Effort Group prowadziła szeroko zakrojone działania propagujące stanowisko polskiej energetyki i przemysłu, dotyczące modyfikacji mechanizmów Dyrektywy EU-ETS. W ramach tych prac firma zrealizowała szereg spotkań z wybitnymi politykami oraz ekspertami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, a także konferencje prasowe i debaty poświęcone problemom wynikającym z procesu wdrażania Pakietu Klimatyczno-Energetycznego.

W wyniku ogromnego wysiłku włożonego przez polski rząd oraz przedstawicieli polskiej energetyki i przemysłu skupionych wokół Green Effort Group udało się doprowadzić do tego, że przedstawione przez Polskę problemy zostały w końcu „zauważone”, zaproponowane narzędzia zostały częściowo zaakceptowane i w końcu podjęto z nami dialog.