ELASTAN – Promocja Elastycznych Stanowisk Pracy i Ochrona Kapitału Intelektualnego Firm

Firma administrowała Projektem, realizowanym ze środków EFS w ramach IW EQUAL w latach 2005-2008. Istotą Projektu było dostarczenie wiedzy i narzędzi pozwalających na wdrożenie Elastycznych Form Zatrudnienia (EFZ), wspierających przedsiębiorców i pracowników w przystosowaniu się do zmian strukturalnych w gospodarce, dzięki wykorzystaniu technologii teleinformatycznych.
W efekcie realizacji Projektu powstały:

  • e-Centra Telepracy;
  • platforma INATUZ – Internetowa Aukcja Zleceń (www.intauz.eu);
  • pakiety EFZ dla firm, pracowników i instytucji rynku pracy;
  • pakiety wzorów umów do stosowania na elastycznym rynku pracy;
  • model rynku pracy – Elastmod;
  • cykle szkoleń dla pracodawców i pracowników sektora MSP.

Więcej informacji: www.elastan.pl.