DEBATA 2012: Cztery sektory energetyki gazowej – cele, zadania, funkcje