Cykl konferencji/debat - "Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci" czyli dlaczego potrzebne są w Polsce inteligentne sieci energetyczne

Szanowni Państwo,

Debatą „Standardy obsługi odbiorców energii – gaz, energia elektryczna, energia cieplna” zakończyliśmy realizację cykl pięciu debat i konferencji realizowanych w ramach projektu finansowanego przez NFOŚiGW pod nazwą „Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci”. Finałem realizacji tego projektu jest raport ekspercki „Prosument w Inteligentnej sieci energetycznej”, który na zlecenie Procesów Inwestycyjnych wykonał Instytut im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. To pierwsze tak kompleksowe ujęcie tej problematyki w Polsce. Zapraszamy do lektury.

Smart Grids

Cykl konferencji/debat: „Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci” czyli dlaczego potrzebne są w Polsce inteligentne sieci energetyczne to projekt realizowany w ramach Programu priorytetowego „Edukacja Ekologiczna” – Inteligentne sieci energetyczne (dlaczego ISE w Polsce?)

Inteligentne sieci energetyczne pozwalają konsumentom kontrolować indywidualne zużycie energii oraz zarządzać nim i w ten sposób przyczyniać się do wprowadzania systemu energetycznego wytwarzającego mniej dwutlenku węgla. Komisja Europejska proponuje wykorzystać w pełni możliwości tych sieci, aby osiągnąć cel ograniczenia zużycia energii pierwotnej. Cykl konferencji  Procesów Inwestycyjnych „Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci” czyli dlaczego potrzebne są w Polsce inteligentne sieci energetyczne ma przybliżyć konsumentom energii (samorządom oraz odbiorcom indywidualnym) korzyści w świadomym zarządzaniu zużyciem energii, przedstawić nowoczesne technologie wspierające działalność prosumencką, system rozliczania zużycia energii (taryfy) oraz możliwości wsparcia (finansowanie) rozwoju Smart Grids w Polsce.

Efektem zrealizowanego Projektu będzie podniesienie świadomości społeczeństwa nt. konieczności inwestowania w tzw. inteligentne sieci energetyczne (Smart Grids i Smart Metering). W ten sposób zostanie pobudzona aktywność społeczna – odbiorców energii w kwestii świadomego planowania zużycia energii, inwestycji w nowoczesne systemy produkcji energii na potrzeby własne (energetyka prosumencka) oraz planowanie zużycia energii (z wykorzystaniem m.in. rozliczania za pomocą tzw. inteligentnych liczników). Efektem wymiernym Projektu będą też społeczne  inicjatywy ustawodawcze do nowelizowanego Prawa Energetycznego m.in. w zakresie poprawy obsługi odbiorców energii czy wsparcia systemowego dla energetyki prosumenckiej (w tym tzw. mikrokogeneracji), co w efekcie wpłynie na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – spełnienie wymogów środowiskowych i unijnych w ramach realizacji tzw. pakietu 3x20 (zakłada on do 2020 r. redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% przy jednoczesnym wzroście efektywności energetycznej o 20% oraz udziale odnawialnych źródeł energii -OZE w ogólnej produkcji energii na poziomie 20%).

Koordynatorem merytorycznym projektu jest Krzysztof Żmijewski, profesor Politechniki Warszawskiej, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Asystentem koordynatora merytorycznego projektu jest Krzysztof Kochanowski, Dyrektor ds. Komunikacji Strategicznej firmy Procesy Inwestycyjne, tel. 606692917, email: krzysztof.kochanowski@proinwestycje.pl

Organizatorem konferencji jest: firma Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., ul. Znanieckiego 2/44, Warszawa

Procesy Inwestycyjne są firmą konsultingową typu "no-dividend", której zadaniem jest edukacja społeczna oraz wspieranie zmian strukturalnych gospodarki polskiej, niezbędnych do zwiększenia jej efektywności i osiągnięcia zrównoważonego wzrostu. Działamy na rzecz stworzenia Narodowego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej spójnego z unijnym pakietem klimatyczno-energetycznym, rekonstrukcji i wzmocnienia rodzimej gospodarki. Staramy się uświadamiać opinii publicznej i decydentom – zarówno lokalnym, jak i na szczeblu rządowym – wagę i skalę problemów, których rozwiązanie niezbędne jest do skierowania Polski na takie właśnie tory rozwojowe.

NFOŚiGW

Cykl konferencji/debat dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJE I DEBATY PROCESÓW INWESTYCYJNYCH!

Szczegóły dotyczące poszczególnych konferencji/debat oraz formularz do rejestracji znajdziecie Państwo w poszczególnych zakładkach

Udział w konferencjach i debatach organizowanych przez Procesy Inwestycyjne jest nieodpłatny!

Patroni cyklu konferencji: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki

Partnerzy merytoryczni: Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności Energetycznej ETA, Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Patronat Medialny: według logotypów

 

ORGANIZATOR

Logo

PARTNERZY

Partnerzy

PATRONATY

Patronat

Raport: