Procesy Inwestycyjne
Spis treści:
Partnerzy strategiczni
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 Przed spisem treści
Newsletter redaguje Agnieszka Ferreira, Project Manager, Procesy Inwestycyjne

Cytowane w newsletterze wypowiedzi relacjonują jedynie punkty widzenia autorów i nie muszę być zgodne z opinią wydawcy

 

 Gorące tematy w prasie ogólnopolskiej
Duże zmiany w Radzie Nadzorczej Enei

15 stycznia 2016r. nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki. Za składu Rady odwołano Sandrę Malinowską, Tomasza Gołębiowskiego oraz Radosława Winiarskiego. Na ich miejsce powołano: Piotra Kossaka jako członka niezależnego, Rafała Bargiela, Romana Stryjskiego oraz Piotra Mirkowskiego. Więcej

Wzrost mocy elektrowni jądrowych na świecie

31 grudnia 2015 na świecie działały 439 reaktory jądrowe o łącznej mocy zainstalowanej w wysokości 382,2 GWe. Dla porównania, na początku roku 2015 działało 437 reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej w wysokości około 377,7 GWe. 

W minionym roku w Chinach uruchomiono osiem reaktorów (w kolejności podłączenia): Fangjiashan 2, Yangjiang 2, Hongyanhe 3, Ningde 3, Fuqing 2, Yangjiang 3, Fangchenggang 1 oraz Changjiang 1. Ponadto nowe bloki uruchomiła Korea Południowa - Shin Wolsong 2, oraz Rosja - Biełojarsk 4. Dodatkowe 484 MWe uzyskano dzięki modernizacjom istniejących obiektów, z czego 19 MWe udało się w ten sposób pozyskać w Korei Południowej, 290 MWe w Stanach Zjednoczonych i 175 MWe w Szwecji. 

W 2015r. w czterech krajach odłączono od sieci osiem reaktorów w celu likwidacji; w czerwcu zlikwidowano 1345 MWe w elektrowni Grafenrheinfeld w Niemczech, w marcu do likwidacji przeznaczono 529 MWe zainstalowanych w Genkai 1, 320 MWe w Mihama 1, 470 MWe w Mihama 2, 439 MWe w Shimane 1 oraz 341 MWe w Tsuruga 1 w Japonii. W październiku wygaszono 638 MWe zainstalowanych w Szwecji w Oskarshamn 2, a w grudniu odłączono Wylfa 1, brytyjski reaktor o mocy 490 MWe. Więcej

Nakłady inwestycyjne spółek dystrybucyjnych

W 2016 roku zainwestujemy około 235 mln zł - informuje Piotr Dukat, senior menedżer w dziale Planowania Rozwoju Sieci w RWE Stoen Operator. Z owej ogólnej kwoty na przyłączenia odbiorców zostanie wydanych około 70 mln zł, a na rozwój i modernizację sieci około 85 mln zł.

Z uzyskanych wcześniej informacji wynika, że Enea Operator planuje w 2016 roku nakłady inwestycyjne na poziomie 840,7 mln zł, a w tym na przyłączenie do sieci odbiorców i wytwórców ponad 341 mln zł. Natomiast Tauron Dystrybucja na realizację inwestycji planuje w tym roku przeznaczyć około 1, 8 mld zł, a w tym ponad 550 mln na przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł. Więcej

Fortum chce przejąć Duon, by wejść na detaliczny rynek prądu

Fortum ogłosiło w Polsce publiczne wezwanie do zapisów na sprzedaż wszystkich akcji Grupy Duon prowadzącej sprzedaż energii elektrycznej i gazu. Wezwanie na sprzedaż akcji Grupy Duon ogłosiła konkretnie spółka Fortum Holding B.V. Koncern na razie nie ujawnia, czy w razie powodzenia wezwania należy oczekiwać, że ostatecznie właścicielem akcji Grupy Duon zostanie Fortum Power and Heat Polska czy też planowane jest inne rozwiązanie organizacyjne.

Fortum nie prowadzi obecnie w Polsce sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych i nie handluje gazem. Spółka sprzedaje w Polsce energię elektryczną na rynku hurtowym, zarówno na TGE, jak też na rynku pozagiełdowym. Przejęcie Grupy Duon przez Fortum oznaczałoby wejście fińskiego koncernu na obydwa te rynki w Polsce.

Fortum nabędzie akcje Grupy Duon, jeśli na koniec okresu przyjmowania zapisów na akcje (zaczyna się on 28 stycznia 2016) złożone zapisy będą obejmować co najmniej 51 proc. akcji. Zaoferowana przez Fortum cena za akcję Grupy Duon wynosi 3,85, zł. Więcej

Komisarz Cañete rozmawiał z polskim przemysłem

15 stycznia odbyło się spotkanie komisarza ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguela Arias Cañete z przedstawicielami polskiego przemysłu. Spotkanie dotyczyło polityki klimatycznej UE i reformy rynku CO2 oraz funkcjonowania rynków energii w UE. Polski przemysł reprezentowali przedstawiciele Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz  Lewiatana. Na spotkaniu obecni byli także Jan Szyszko, minister środowiska, Paweł Sałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych, oraz Michal Kurtyka, wiceminister energii. W trakcie rozmowy przedstawiciele polskich przedsiębiorców przedstawili wpływ proponowanej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej po 2020 roku na ich działalność. Zaprezentowali również swoje ogólne propozycje do reformy unijnego system handlu uprawnieniami do emisji EU ETS. 

– Już teraz obciążenia przedsiębiorstw w ramach EU ETS stanowią ogromne wyzwanie. Nie ma możliwości prowadzenia dyskusji oraz podejmowania decyzji bez przeprowadzenia poważnej analizy skutków społeczno-gospodarczych tych obciążeń, a także ich wpływu na bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich. Kształt systemu EU ETS powinien uwzględniać w dużym stopniu specyfikę poszczególnych krajów, w tym przede wszystkich miks paliwowy, wewnętrzne okoliczności ekonomiczne i własne surowce – powiedział minister Jan Szyszko. Więcej

Nowy turbogenerator w Dąbrowie Górniczej

Na terenie huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej oddano do użytku nowy turbogenerator. Jednostka o mocy 50 MW zwiększyła poziom produktywności, wydajności i niezawodności zakładu. Nowy turbogenerator pozwoli na znacznie zmniejszenie rocznych emisji szkodliwych substancji. W przypadku dwutlenku węgla jest to 64 950t, dwutlenku siarki 354t, tlenków azotu 92t, a w wypadku pyłu 35t na rok. Waga konstrukcji wynosi 100 ton, a waga towarzyszących jej rurociągów i armatury jest dwukrotnie większa. Długość ułożonych tras kablowych sięgnęła 45 km. Więcej

Warszawa w smogu, a mieszkańcy dymią bezkarnie

W stolicy w 2015 roku stężenie pyłów przekraczało normę przez 100 dni. Choć stężenie pyłów w powietrzu znacznie przekracza dopuszczalną normę, straż miejska w Warszawie wciąż nie ma uprawnień, by skontrolować, czym mieszkańcy palą w piecach. Władze miasta zapowiadają stworzenie specjalnego działu ochrony środowiska, który ma rozwiązać kwestie braku uprawnień strażaków do wchodzenia na posesje i pełnej kontroli. Nie wiadomo jednak, kiedy wydział rozpocznie prace. Więcej

Największa inwestycja ciepłownicza Szczecina zakończona

Szczecińska Energetyka Cieplna zakończyła modernizację sieci ciepłowniczej lewobrzeża Szczecina. Dzięki inwestycji udało się osiągnąć wszystkie założone cele przy nakładach inwestycyjnych niższych od zakładanych o blisko 6 mln złotych i znacząco wpłynąć na poprawę jakości powietrza w Szczecinie.

- Skala przedsięwzięcia była wyjątkowa. To jak na razie największe nasze przedsięwzięcie, ale nie jedyne. Wszystkie nasze projekty mają na celu zwiększenie konkurencyjności cen ciepła, modernizację infrastruktury oraz ochronę środowiska - podkreśla Mariusz Majkut, prezes zarządu Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

Projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Szczecin – Lewobrzeże” to łącznie 73 zadania inwestycyjne, 35 km zmodernizowanej sieci ciepłowniczej, blisko 150 tys. GJ oszczędności energetycznej i ponad 14 tys. ton CO2 w powietrzu rocznie mniej. Więcej

Zmiany w GE

Koncern General Electric planuje zlikwidować 6500 miejsc pracy w Europie w ciągu najbliższych dwóch lat, w tym 765 we Francji - podał rzecznik firmy we Francji cytowany przez agencję Reutersa. GE w zamian chce we Francji stworzyć 1000 miejsc pracy netto w ciągu najbliższych trzech lat. Te cięcia to efekt przejęcia przez GE w listopadzie 2015r. działu energetycznego i działu sieci przesyłowych Alstomu. Przejęcie tej części Alstomu to największa inwestycja przemysłowa w historii GE. Po zamknięciu transakcji całkowita moc zainstalowana elektrowni z urządzeniami GE na świecie zwiększyła się o 50 proc., co znaczy, że obecnie rozwiązania GE mają zastosowanie przy ok. 1500 GW mocy zainstalowanej. 

– Jesteśmy obecni w 175 państwach świata, zatrudniając ok. 300 tys. pracowników – powiedziała Beata Stelmach, prezes GE w Polsce i krajach bałtyckich. Więcej

Pierwsze megawaty z Włocławka w sieci krajowej

Blok gazowo-parowy PKN Orlen we Włocławku pomyślnie przeprowadził pierwszą synchronizację z siecią krajową. W efekcie trafiły do niej pierwsze dostawy prądu realizowane przez nową elektrociepłownię koncernu. W kolejnych etapach PKN Orlen skoncentruje się na przygotowaniu i przeprowadzeniu niezbędnych testów wynikających z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz pracach regulacyjnych i optymalizacyjnych bloku.

Blok gazowo-parowy we Włocławku to jeden z dwóch obok Płocka kluczowych kogeneracyjnych projektów energetycznych płockiego koncernu. Około połowa energii elektrycznej produkowanej przez oba bloki w skojarzeniu z ciepłem w procesie wysokosprawnej kogeneracji będzie sprzedawana na rynku krajowym. Dzięki tym inwestycjom PKN Orlen sukcesywnie rozbudowuje swój potencjał energetyczny. Obecnie spółka posiada w Polsce, Czechach i na Litwie jednostki wytwórcze o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej ponad 760 MW oraz zainstalowanej mocy cieplnej blisko 5000 MW. Dwa nowe projekty powiększą moc elektryczną o ponad 1000 MW, a cieplną o 630 MW. Więcej

Wiceprezes Introlu złożył rezygnację

Piotr Jeziorowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Introlu ze skutkiem na dzień 15 stycznia 2016r. Na to stanowisko został powołany w czerwcu 2015r. Powody rezygnacji nie zostały podane. Jeziorowski z Introlem jest związany od 1998 r., gdy został dyrektorem ds. produkcji. W latach 2005-2014 był prezesem Introlu.

Obecnie na czele giełdowej spółki z Katowic stoi Józef Bodziony, a skład zarządu uzupełnia wiceprezes Stanisław Jerzy Jurczyński. Główni akcjonariusze Introlu to Wiesław Kapral (40,1 proc.) oraz Józef Bodziony (37,3 proc.), a także Aviva PTE Aviva BZ WBK (5 proc.).

Grupa Introlu specjalizuje się m.in. w usługach elektrycznych, instalacyjnych, projektowych i budowlanych, a także produkcji AKPiA oraz elementów odlewniczych. Grupa zatrudnia ok. 1,5 tys. pracowników. Po trzech kwartałach Introl miał na poziomie skonsolidowanym 302,4 mln zł przychodów wobec 343 mln zł rok wcześniej. Grupa odnotowała 14,67 mln zł zysku netto wobec 15,27 mln zł zysku przed rokiem. Więcej

Trzy umowy Veolii Energia Warszawa i PGNiG Termika

Veolia Energia Warszawa i PGNiG Termika podpisały trzy umowy partnerskie określające zakres współpracy spółek w obszarze wsparcia rozwoju rynku ciepła w Warszawie oraz przyłączenia pruszkowskiej sieci ciepłowniczej do warszawskiego systemu ciepłowniczego. Podpisanie umów jest pierwszym rezultatem Programu Accord, który jest realizowany przez spółki od listopada 2014 w ramach zawartego wówczas przez nie porozumienia o partnerstwie energetycznym. Zawarto porozumienie o świadczeniu usług w zakresie rozwoju rynku ciepła w Warszawie, o współpracy w zakresie prac projektowych i przygotowawczych oraz o współpracy inwestycyjnej. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia odbiorcy ciepła w Pruszkowie i Piastowie będą zasilani przede wszystkim z warszawskich źródeł PGNiG Termika, których produkcja ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną wzrośnie. Strony podają, że prace projektowe i przygotowawcze powinny zostać skończone w 2018 roku, a prace budowlane, w tym odbiór końcowy magistrali ciepłowniczej do Piastowa, mają trwać do końca 2020 roku. Więcej

Tauron informuje o przerwach w dostawie energii sms-em i e-mailem

Automatycznie wysyłane e-maile już teraz informują klientów biznesowych Tauron Dystrybucja o planowanych wyłączeniach. Spółka zamierza robić to również sms-ami i uruchomić powiadamianie w przypadku wyłączeń awaryjnych.

Aplikacja Informer jest w pełni zautomatyzowana. Dzięki przypisaniu danych o klientach do elementów sieci energetycznej, system sam rozpoznaje, którzy klienci nie mają zasilania w przypadku awarii lub nie będą mieli prądu na skutek planowanej przerwy w dostawie energii elektrycznej. Informer jest wyposażony również w moduł raportowy, który pozwala analizować, do kogo, kiedy i jaka informacja trafiła, a także mierzyć skuteczność zrealizowanej kampanii powiadomień. Raportowanie skuteczności jest ważnym elementem systemu ze względu na obowiązek indywidualnego informowania o wyłączeniach planowanych. Więcej

Polska wróciła na pozycję eksportera energii elektrycznej netto

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawiły informacje na temat produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2015 roku i za cały miniony rok. Opublikowane dane pokazują, że produkcja energii elektrycznej w grudniu ub.r. wyniosła 14 464 GWh, co oznacza, że była większa o 1,08 proc. niż w grudniu 2014 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w grudniu 2015 roku wyniosło 14 129 GWh i było mniejsze o 1,45 proc. niż w grudniu 2014 roku. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku saldo wymiany zagranicznej energią wykazało przewagę eksportu nad importem w ilości 334 GWh. Przewaga eksportu nad importem energii elektrycznej była niewielka, ale wynik ten oznacza odwrócenie sytuacji z 2014 roku, w którym Polska była importerem netto energii elektrycznej z przewagą importu nad eksportem na poziomie 2167 TWh. 

Elektrownie zawodowe na węgiel kamienny wyprodukowały w grudniu 2015 roku 6 972 GWh, co oznaczało produkcję mniejszą o 2,57 proc. niż w analogicznym okresie 2014 roku. Natomiast elektrownie zawodowe na węgiel brunatny wytworzyły w ostatnim miesiącu ub.r. 4 166 GWh, co oznaczało produkcję o 8,95 proc. mniejszą niż w grudniu 2014 roku. Więcej

Wielka przecena zielonych certyfikatów w transakcjach sesyjnych

Towarowa Giełda Energii podsumowała m.in. sytuację na rynku praw majątkowych w 2015 roku, a w tym na rynku zielonych certyfikatów. TGE podała, że średnia sesyjna cena roczna praw majątkowych dla zielonych certyfikatów wyniosła w ubiegłym roku 123,60 zł/MWh, spadając o 62,93 zł /MWh w stosunku do roku 2014, w którym wyniosła 186,53 zł/MWh. Obroty zielonymi certyfikatami w 2015 wyniosły około 26,6 TWh wobec 32,1 TWh w 2014 roku. Obroty na rynku transakcji pozasesyjnych były znacznie większe niż na rynku transakcji sesyjnych. Obroty zielonymi certyfikatami w transakcjach sesyjnych wyniosły w 2015 roku około 6,5 TWh wobec blisko 7 TWh w roku poprzednim. Natomiast obroty tymi prawami majątkowymi na rynku transakcji pozasesyjnych wyniosły w 2015 roku około 20,1 WTh wobec około 25,2 TWh rok wcześniej. Więcej

 Cytat tygodnia
Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki

Tworzenie tzw. Nowej Kompanii Węglowej uważam za zły pomysł. To rozwiązanie niczego nie wnosi. Górnictwo musi przejść realny proces restrukturyzacji. Tam, gdzie mamy do czynienia z trwale nierentownymi kopalniami bądź częściami kopalń, tam trzeba je likwidować. Nie można dłużej tolerować sytuacji, w której utrzymuje się nierentowne moce produkcyjne, przez co nie ma na środków na inwestycje w miejscach perspektywicznych. Górnictwu potrzebna jest realna restrukturyzacja i krytycznie oceniam zastępowanie jej tzw. inżynierią finansową. 

Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektora departamentu innowacji w Ministerstwie Rozwoju

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest programem ekologicznym lecz gospodarczym, a transformacja polskiej gospodarki na niskoemisyjną jest szansą a nie zagrożeniem. Założeniem programu nie jest dokonywanie "za wszelką cenę" redukcji emisji gazów cieplarnianych. Transformacja ma na celu przede wszystkim wywołanie działań prorozwojowych. 

 Co słychać u partnerów
PGE

PGE GiEK otrzymało trzy oferty w powtórnym przetargu na modernizację urządzeń wewnętrznych chłodni kominowych nr 1-3 w Elektrowni Turów. To ostatnie postępowanie związane z modernizacją bloków 1-3 w Turowie. Budżet inwestora wynosi równo 9 mln zł netto. Termin realizacji prac mija 22 września 2019 r. Przy ocenie ofert pod uwagę będą brane: cena (80 proc.) oraz gwarantowane parametry techniczne oraz zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne (20 proc.). To drugi przetarg na modernizację chłodni kominowych 1-3 w Turowie. Poprzednie zostało unieważnione, gdyż złożone oferty posiadały błędy formalne w wadiach. 

Podpisanie wszystkich kontraktów planowane jest do końca pierwszego kwartału 2016 r. Inwestycje, których realizację zaplanowano etapami, mają zostać ostatecznie ukończone do 18 stycznia 2020r. 

 Na eko-energetycznym podwórku
Pierwsi członkowie rynku terminowego na OZE

Towarowa Giełda Energii 12 stycznia 2016 roku umożliwiła obrót instrumentami terminowymi na prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w OZE (zielone certyfikaty). Na razie, jak informuje TGE, rynek terminowy na OZE ma dwóch pierwszych członków: Noble Securities DM oraz EDF Polska, ich lista niebawem się wydłuży. 

Kontrakty terminowe na OZE pozwolą na rynkowe określenie ceny praw majątkowych dla OZE w okresach przyszłych oraz pozwolą uczestnikom rynku na zabezpieczenie ceny i realizacji przyszłych dostaw praw majątkowych. Więcej

Tauron Dystrybucja przyłączy w tym roku 35 MW z OZE

W 2015r. do sieci Tauron Dystrybucja przyłączonych zostało około 1200 OZE, z których większość to mikroinstalacje. Sumaryczna moc źródeł OZE przyłączonych w ub.r. przez spółkę wyniosła około 35 MW. Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o OZE, co nastąpiło z końcem 2015 roku, Tauron Dystrybucja szacował, że w 2016 roku może zostać przyłączonych do jego sieci  nawet 4000 odnawialnych źródeł energii, ale to już nieaktualna prognoza. Nowelizacja ustawy opóźniła o pół roku m.in. wejście w życie przepisów o taryfach gwarantowanych dla mikroinstalacji o mocy do 10 kW. Tauron Dystrybucja spodziewa się, że takie przesunięcie spowoduje, że liczba odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci w 2016 r. pozostanie na poziomie roku 2015. Więcej

Górnośląskie wodociągi dalej inwestują w energię słoneczną

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów zaopatrujące w wodę aglomerację katowicką planuje budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych za łącznie ponad 10 mln zł. Mają one powstać na stacji uzdatniania wody w Dziećkowicach (o mocy 1 megawata) oraz stacji Maczki w Sosnowcu (ok. 0,2 megawata). Obie inwestycje będą ubiegać się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego. Przygotowanie stosownych wniosków jest już na ukończeniu. 

GPW już od dawna ma instalacje solarne wspomagające ogrzewanie obiektów - w sumie są one zamontowane w 27 miejscach, m.in. na dachach przepompowni i stacji uzdatniania wody. Rozwój fotowoltaiki dającej zamiast cieplnej energię elektryczną ma przyczynić się do dalszego ograniczania wydatków na energię, która jest trzecią pozycją w kosztach przedsiębiorstwa. Działające na obszarze 4,3 tys. km kw.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów należy do największych w Polsce firm wodociągowych. Rocznie dostarcza ponad 147,2 mln m sześc. wody mieszkańcom ponad 60 miast i gmin woj. śląskiego. W sumie z wody z GPW korzysta ok. 3,5 mln osób. Więcej

 Procesy Inwestycyjne - projekty
Postępy projektu SDZP (System Dynamicznego Zarządzania Przesyłem) realizowanego w ramach programu GEKON

W dniu 17 grudnia 2015r. odbyły się instalacje stacji bazowej i rejestratora badawczego na linii energetycznej 110kV Robotnicza – Trynek. Linia została wytypowana do przeprowadzenia testów polowych w ramach Projektu SDZP przy konsultacji z Tauron Dystrybucja  SA. Instalacja stacji bazowej odbyła się na konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej, rejestrator badawczy umieszczono na przewodzie elektroenergetycznym. Na poniższych zdjęciach przedstawiono efekt końcowy montażu.

Rys. 1 Rejestratory badawcze zamontowane w otoczeniu słupa S24 ON90+2,5 na linii 110kV Robotnicza – Trynek

Rys. 2 Rejestratory badawcze zamontowane w otoczeniu słupa S24 P+10 na linii 110kV Robotnicza – Trynek

 Okiem eksperta
Kazimierz Rajczyk, dyrektor zarządzający sektorem energetycznym w ING Banku Śląskim

W Unii Europejskiej jest powszechne przekonanie, że odejście energetyki od węgla jest nieuchronne, choć oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie nastąpi to w krótkim czasie. 

Wielka Brytania zadeklarowała, że do 2025r. chce odejść zupełnie od produkcji energii z tego surowca - niedawno zamknięto tam ostatnią kopalnię węgla kamiennego. W Holandii otwarto niedawno nowe elektrownie węglowe, jednak świadomi kosztów społecznych i środowiskowych tego przedsięwzięcia Holendrzy już rozważają ich zamknięcie.

To są decyzje trudne nie tylko dla nas w Polsce, ale także dla innych krajów UE. Jeżeli chcemy przynależeć do świata zachodniego, do UE, jeżeli zapisaliśmy się do klubu, gdzie większość uważa, że energetyka nieemisyjna jest dobrym kierunkiem, to pozostaje nam rozmawiać o tym, jak ta transformacja będzie przebiegała. W innym przypadku musimy się liczyć z wykluczeniem. 

Stanisław Ozga, analityk Domu Maklersskiego PKO BP

Obecnie energetyka oczekuje długoterminowych regulacji wspierających rentowność produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. Przy obecnych hurtowych cenach energii nie opłaca się inwestować bez wsparcia zarówno w OZE, energetykę konwencjonalną czy jądrową.

Wspólnym mianownikiem dla całej energetyki, który zarazem  stanowi wyzwanie dla branży, są niskie ceny energii. Segment wytwarzania pozostaje pod presją niskich cen energii i rosnących kosztów CO2. W 2016 roku rentowność segmentu wytwarzania spadnie w porównaniu z rokiem 2015. W wyniku decyzji URE stopa zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność dystrybucyjną została obniżona z około 7,2 proc. w 2015 roku do około 5,7 proc. w 2016 roku. Spadków wyników w segmencie dystrybucji nie uniknie żadna z grup energetycznych. 

Obecna sytuacja na rynku energii nie będzie źródłem problemów w finansowaniu rozpoczętych inwestycji wytwórczych, ponieważ inwestycje te były wcześniej ujęte w planach finansowych i środki na ten cel zostały już w dużym stopniu zabezpieczone. Natomiast ogólna sytuacja finansowa spółek staje się trudniejsza, bo podjęte przez nie inwestycje weszły lub wchodzą w zaawansowaną fazę, co oznacza wzrost nakładów inwestycyjnych i zadłużenia.   

Wydaje się, że obecnie energetyka oczekuje długoterminowych regulacji wspierających rentowność produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych, na przykład poprzez uruchomienie rynku mocy. Bez takich rozwiązań bardzo trudno będzie podejmować decyzje o kolejnych inwestycjach wytwórczych, bo ze względu na rosnące zadłużenie i spadające rentowności w segmentach wytwarzania oraz dystrybucji bilansowe możliwości inwestycyjne grup energetycznych maleją. 

 
Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej

Bilansowanie półroczne przez mikroinstalacje energii wprowadzanej do sieci i pobieranej, czyli net metering, to poważny problem nie tyle prawny, ile ekonomiczny. Rozwiązanie to realnie oznacza pułapkę dla prosumentów i w niektórych przypadkach niewykazywaną pomoc publiczną dla koncernów energetycznych, których spółki obrotu będą kupować energię z mikroinstalacji. Pułapka dla prosumentów polega na tym, że jeśli zainwestują w mikroinstalacje wyłącznie własne pieniądze, bez dofinansowania kosztów inwestycji, to w mojej ocenie w systemie net meteringu to będzie nieopłacalna inwestycja. Sprzedaż nadwyżek energii za 100 proc. ceny z rynku konkurencyjnego oznacza teraz wartość około 17 gr/kWh, a spółki obrotu mogą tę energię odsprzedać sąsiadowi prosumenta za 30-32 gr/kWh bez realnych strat, kosztów dystrybucji itd. Po prostu ceny detaliczne energii czynnej są znacznie wyższe niż tzw. cena z rynku konkurencyjnego określana przez URE. Z tym się wiąże problem pomocy publicznej dla koncernów. Sprzedając tak tanio energię z mikroinstalacji, właściciel dofinansowuje jej sprzedaż z własnych środków, a jeśli uzyskał pomoc publiczną np. z programu „Prosument”, to po prostu transferuje ją do spółek obrotu koncernów energetycznych. Taka jest teraz faktyczna ekonomika net meteringu. Koncerny energetyczne zaczęły w ub.r. oferować odbiorcom indywidualnym panele fotowoltaiczne nie z dobrego serca, ale dlatego, że w ten sposób tworzyły dla siebie podaż taniej energii. 

Krzysztof Kubiszewski, analityk Trigon DM

Zmiany zarządów w energetycznych spółkach publicznych są wtórne w stosunku do tego, jaką politykę energetyczną zamierza prowadzić obecna ekipa rządząca. Polskie grupy energetyczne będą jej wykonawcami, a nie kreatorami. Po wygraniu wyborów parlamentarnych przez PiS jasne było, że dojdzie do zmian w zarządach spółek energetycznych. To było oczywiste i przewidywana wymiana kadr w energetyce została zdyskontowana przez rynek tuż po wyborach. Gdyby na przykład doszło dzisiaj do zmian w zarządzie PGE, to prawdopodobnie nie znalazłoby to odzwierciedlenia w notowaniach akcji spółki.

Powyższa wiadomość nie jest informacją handlową w rozumieniu ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Wysyłana jest wyłącznie do prenumeratorów newslettera. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać Naszego newslettera, prosimy o odesłanie pustego maila z informacją NIE lub wypisanie się z listy odbiorców klikając ten odnośnik.

©2014 Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Znanieckiego 2/44, 03-980 Warszawa, tel.: +48 22 424-82-00, 424-82-01, tel/fax: +48 22 671-14-80 e-mail: sekretariat@proinwestycje.pl, web: www.proinwestycje.pl