Procesy Inwestycyjne
Spis treści:
Partnerzy strategiczni
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 Przed spisem treści
Newsletter redaguje Agnieszka Ferreira, Project Manager, Procesy Inwestycyjne

Cytowane w newsletterze wypowiedzi relacjonują jedynie punkty widzenia autorów i nie muszę być zgodne z opinią wydawcy.

 Debaty i konferencje
XI międzynarodowa konferencja NEUF 2015

W piątek 26 czerwca w Ministerstwie Gospodarki odbyła się XI Międzynarodowa konferencja NEUF 2015 pt.: "Transformacja polskiej gospodarki poprzez energetykę i przemysł – efektywność, produktywność, dialog społeczny". Podczas konferencji paneliści dyskutowali m.in. o efektach dotychczasowych działań rozwojowych w obszarze energetyki i przemysłu, potrzebnych inwestycjach, sposobach inicjowania i wspierania ich rozwoju, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność.

W wydarzeniu tym wzięło udział prawie 8 tys. osób: niespełna 300 gości obecnych na sali "Pod Kopułą" oraz ponad 7500 aktywnych uczestników online. W czterech panelach konferencji zasiadało ponad 30 panelistów, w tym 6 gości z zagranicy.

Nagranie video wydarzenia wraz z wywiadami przeprowadzonymi z panelistami konferencji w najbliższych dniach zamieszczone zostanie na stronie www.proinwesycje.pl oraz opublikowane na Facebooku. Obecnie w opracowaniu jest raport merytoryczny, który zostanie rozesłany już wkrótce.

Bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie naszymi wydarzeniami oraz zachęcamy do śledzenia naszej strony!

 Gorące tematy w prasie ogólnopolskiej
Największa modernizacja sieci ciepłowniczej w historii Kalisza

Ciepło Kaliskie, spółka zależna od Grupy Energa, kończy największą modernizację sieci ciepłowniczej w historii Kalisza. Dzięki modernizacji spółka ograniczy straty ciepła o około 35 tys. GJ rocznie, czyli o ilość potrzebną do ogrzania przez rok około 700 nowych domów jednorodzinnych, a także zmniejszy emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 11 tysięcy ton - taką ilość w ciągu roku produkuje około 4 tys. nowych aut osobowych. Zakończenie trwających od ośmiu lat prac planowane jest do końca października br. Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt inwestycji to 30,8 mln zł. Więcej

Enea ostrzega przed fałszywymi fakturami za energię

Oszuści próbują naciągać niektórych klientów Enei, przysyłając im pocztą fałszywe faktury bardzo przypominające te oryginalne. Taką korespondencję kierują najczęściej do klientów biznesowych, ostatnio pojawiły się jednak sygnały dotarcia również do odbiorców indywidualnych. Oszuści wykorzystują m.in. fakt, że Enea planuje w tym roku zmianę numerów klienckich kont bankowych, a częściowo już je wprowadza. W tej chwili Enea zmienia numery kont tylko na obszarze szczecińskim, dlatego klienci z pozostałych obszarów powinni nadal wpłacać należności na dotychczasowe numery. O przyszłych, planowanych dopiero zmianach firma będzie informowała każdego klienta także za pośrednictwem mediów, internetu i dodatkowych materiałów. Więcej

Za pośrednictwem TGE będzie można składać raporty REMIT

TGE jest na etapie ostatnich testów z systemem ARIS i na początku lipca br. uzyska wpis w ACER jako Registered Reporting Mechanism (RRM). Oznacza to, że uczestnicy rynków hurtowych energii i gazu będą mogli za pośrednictwem TGE raportować do ACER wymagane przez REMIT informacje o zawieranych transakcjach. Platforma ARIS (ACER REMIT Information System) to centralny punkt informacyjny Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) w zakresie REMIT. Z kolei REMIT to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Więcej

Sądowa wygrana Tauron ze spółdzielnią mieszkaniową Katowic

Sąd Okręgowy w Katowicach prawomocnie potwierdził niezasadność roszczeń Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec Tauron Ciepło o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach, przez które przebiega infrastruktura ciepłownicza. To już drugie postanowienie sądu w tej sprawie, a czwarte takie orzeczenie potwierdzające słuszność stanowiska Tauron Ciepło w ciągu ostatnich miesięcy. Orzeczenie to ma duże znaczenie, ponieważ może wywrzeć istotny wpływ na całość rzekomych roszczeń KSM w stosunku do Tauron Ciepło zgłaszanych w związku z przebiegiem sieci ciepłowniczych przez osiedla spółdzielni. Więcej

Krzysztof Kilian w radzie nadzorczej PKO BP

Krzysztof Kilian i Malgorzata Dec-Kruczkowska będą nowymi członkami rady nadzorczej PKO BP. Nowi członkowie rady nadzorczej znają się ze swojej pracy w PGE - Kilian był tam do listopada 2013 roku prezesem, Dec-Kruczkowska do lutego 2014 r. szefową rady nadzorczej. Walne zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP odwołało ze składu rady Jarosława Klimonta, natomiast Tomasz Zganiacz złożył rezygnację. Ich właśnie zastąpili nowi członkowie. Funkcję wiceprzewodniczącego rady powierzono Mirosławowi Czekajowi, dotychczasowemu sekretarzowi. Więcej

Europa Środkowa i Południowa prowadzą badania nad energetyką jądrową

Energetyka jądrowa odgrywa istotną rolę w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Elektrownie atomowe zajmują ważne miejsce w produkcji energii elektrycznej, zwłaszcza w tych państwach, które mają bardzo niewielkie krajowe złoża surowców energetycznych (Słowacja i Węgry). Nieco mniejszą rolę pełnią w krajach, które dysponują zasobami własnego węgla lub gazu (np. Czechy, Bułgaria, Rumunia). Bez względu na to rządy wszystkich tych państw są zainteresowane zwiększaniem udziału energetyki jądrowej w krajowej strukturze produkcji i konsumpcji energii - piszą autorzy raportu "Projekty jądrowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Stan i perspektywy" przygotowanego przez Ośrodek Studiów Wschodnich. Jak podkreślono w raporcie, w elitach i społeczeństwach państw Europy Środkowej utrzymuje się trwały konsensus co do konieczności rozwoju energetyki jądrowej. Nie zmieniły tego ani awaria w Fukushimie ani niemiecka polityka transformacji energetycznej (Energiewende). Silne poparcie dla atomu wynika ze sprzężenia szeregu przyczyn politycznych i społeczno-ekonomicznych. W przypadku wszystkich państw kluczową motywacją na rzecz rozbudowy potencjału jądrowego były względy bezpieczeństwa energetycznego i unijna polityka klimatyczna. W przypadku Czech i Rumunii dużą rolę odgrywa również chęć wykorzystania własnego przemysłu jądrowego. Więcej

Kraków zwiększa pomoc dla likwidujących piece węglowe

Krakowianie, którzy zamiast ogrzewać mieszkania węglem, wybiorą gaz, energię elektryczną, olej opałowy lub zdecydują się na podłączenie lokalu do sieci MPEC i po tej zmianie będą płacić wyższe rachunki, mogą starać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o pomoc. Muszą jednak spełniać kryterium dochodowe. Dopłaty mają pokryć różnicę w wydatkach między kosztami ogrzewania mieszkań węglem a innymi, bardziej proekologicznymi paliwami. Warunkiem przyznania pomocy jest złożenie w MOPS wniosku o dopłatę wraz z dokumentem potwierdzającym zmianę systemu ogrzewania. Wnioski trzeba będzie składać co roku.

Więcej osób, które zlikwidują piece węglowe w Krakowie, będzie mogło skorzystać z programu osłonowego i dopłat do rachunków za ogrzewanie. Radni podnieśli kryterium dochodowe przyznawania takiej pomocy. Więcej

Zużycie energii w domu można zmniejszyć o 91 proc.

Termomodernizacja domu jednorodzinnego doprowadziła do obniżenia zużycia energii końcowej o 91 proc. - wynika z danych zaprezentowanych przez Narodową Agencję Poszanowania Energii oraz Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska. Jej następstwem było ograniczenie kosztów eksploatacji budynku na cele grzewcze o 83 proc. w stosunku do stanu sprzed termomodernizacji. Termomodernizacji poddano wolnostojący budynek we Wrocławiu o dwóch kondygnacjach i powierzchni użytkowej wynoszącej 172,8 metrów kwadratowych. Dom charakteryzował się wysoką energochłonnością, na którą miało wpływ kilka czynników: brak izolacji w konstrukcji ścian zewnętrznych oraz w warstwie podłogi na gruncie, wysokie przenikanie ciepła dla przegród zewnętrznych, czyli m.in. okien i stropu, czy też nieefektywna wentylacja naturalna. Na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego podjęto również decyzję o konieczności wymiany kotła węglowego na lepsze źródło ciepła. Więcej

Bilfinger rezygnuje z energetyki

Dekoniunktura na zachodnioeuropejskim rynku inwestycji energetycznych to główne źródło trwających już od przeszło roku problemów grupy Bilfinger. Dlatego zarząd podjął decyzję o rezygnacji z działalności w segmencie energetycznym. Koncern według obecnych założeń ma docelowo skupić się na usługach dla innych branż przemysłu oraz sektora nieruchomości. Sprzedaż aktywów należących do segmentu energetycznego ma według wstępnych planów zostać sfinalizowana w ciągu roku. Władze Bilfingera rozpoczęły też strategiczny przegląd sytuacji grupy w pozostałych segmentach. Wyniki wewnętrznego audytu mają być znane jesienią. Więcej

Poligeneracja w Kędzierzynie warta rozważenia

W kwietniu br. miała być gotowa wstępna ocena opłacalności budowy instalacji poligeneracyjnej w zakładach w Kędzierzynie wchodzących w skład Grupy Azoty. Ten innowacyjny projekt zdobył szerokie poparcie polityczne. Bezpośrednim jego celem jest produkcja gazu syntezowago do produkcji nawozów. Instalacja według analiz ma zużywać rocznie ok. 1 mln ton węgla kamiennego i w efekcie produkować ok. 500 tys. ton metanolu, który jest surowcem wykorzystywanym do produkcji innych, ważnych produktów chemicznych. Dla porównania roczny import metanolu do Polski to ok. 600 tys. ton. Instalacja daje jednocześnie możliwość produkcji wodoru. Pierwszy tak duży i istotny dla polskiej chemii projekt może zostać powielony w przyszłości w innych zakładach chemicznych w Polsce, co pozwoliłoby na zużycie nawet 5-6 mln ton węgla kamiennego rocznie, co pozytywnie przełoży się na rentowność polskich spółek wydobywających ten surowiec. Projekt gwarantuje również wzrost bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ gaz syntezowy może zastąpić importowany gaz ziemny. Więcej

 Cytat tygodnia
Paweł Orlof, członek zarządu Enei ds. korporacyjnych

Powinniśmy uczyć się od innych krajów, ale jednocześnie iść własną drogą. Mamy węgiel kamienny i doświadczenie. Unia energetyczna mówi co prawda o dekarbonizacji, ale ta dekarbonizacja może brzmieć „używajmy czystych i wysokosprawnych technologii węglowych”. W ostatnich latach w Niemczech oddano do użytku nowoczesne bloki węglowe m.in. w elektrowniach Wilhelmshaven (800 MW), Moorburg (827 MW) czy Walsum (790 MW). Nowe bloki budowane w Opolu (2x900 MW), Jaworznie (843 MW) czy Kozienicach (1075 MW) będą podobne do tych wybudowanych w Niemczech - wysokosprawne i niskoemisyjne.

Jerzy Pietrewicz, Wiceminister Gospodarki

Energetyka jądrowa to energetyka o zerowej emisji gazów cieplarnianych, więc jej rozwój w polsce pozwoli nam obniżyć emisję tych gazów. To też bardzo ważny element bezpieczeństwa energetycznego; nośniki energetyki jądrowej mogą zapewniać dostawę energii elektrycznej na lata. Zatem dwa kluczowe aspekty przemawiają za: ekologiczno-klimatyczny i ten związany z bezpieczeństwem. Polski Program Energetyki Jądrowej zakłada wybudowanie do 2025 roku pierwszych dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 3 tys. MW. Docelowo planowane jest wybudowanie do 2030 roku kolejnych bloków o łącznej mocy 6 tys. MW. 

Zdzisław Gawlik, Wiceminister Skarbu Państwa

Początkowe niepowodzenia związane budową pierwszej polskiej elektrowni atomowej nie mogą przysłaniać korzyści, które daje ten projekt. Robimy to polskimi siłami i budujemy polskie kompetencje. Podobnie jak Finowie, którzy budowali swoje kompetencje wraz z budową swoich elektrowni atomowych.

Andrzej Czerwiński, Minister Skarbu Państwa

Instalacja poligeneracyjna w Kędzierzynie to projekt przyszłościowy, rozwojowy, którego nie wolno lekceważyć. To może być ważny element wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Niezbędna jest jednak odpowiedź, czy ten projekt domyka się finansowo, a jeśli tak, to na jakich warunkach. 

 Co słychać u partnerów
Veolia

27 czerwca odbyła się druga część imprezy Veolia Ursus Biega. Po majowej rywalizacji dzieci przyszedł czas na dorosłych zawodników. Uczestnicy rywalizowali o nagrody na dwóch trasach – 10-kilometrowej oraz 5-kilometrowej z elementami CrossFit. – Staramy się wspierać inicjatywy istotne dla lokalnych społeczności w miejscach, do których dostarczamy ciepło systemowe – powiedział Adam Rafalski, dyrektor Biura Komunikacji spółki Veolia Energia Warszawa.

PGE Polska Grupa Energetyczna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Energetycznej 24 czerwca 2015 r. podjęło uchwały o powołaniu składu Rady Nadzorczej nowej kadencji. Większość nowych członków Rady zasiadała w niej już w poprzedniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej powołano: Barbarę Dybek (dotychczasowa przewodnicząca RN), Piotra Machnikowskiego (dotychczasowego wiceprzewodniczącego Rady), Annę Kowalik (dotychczasową sekretarz RN) a Jacka Barylskiego, Jarosława Gołębiewskiego, Małgorzatę Mikę-Bryską, Krzysztofa Trochimiuka oraz Małgorzatę Molas. Ze starego składu w nowej radzie nie pojawił się Czesław Grzesiak.

 Na eko-energetycznym podwórku
Samolot słoneczny wznowił podróż dookoła globu

Samolot Solar Impulse 2 z napędem słonecznym wznowił podróż dookoła globu po tym, jak ze względu na złą pogodę musiał niecały miesiąc temu wylądować w Japonii i czekać na poprawienie się warunków. Maszyna leci w kierunku Hawajów. Agencja Associated Press zwraca uwagę na niebezpieczeństwo lotu nad Pacyfikiem, ponieważ w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych czy awarii samolot nie będzie miał gdzie awaryjnie lądować. Maszyna nie leciała dotąd nad oceanem i nie pozostawała w powietrzu dłużej niż przez 24 godziny.

Samolot jest wyposażony w ponad 17 tys. ogniw fotowoltaicznych pokrywających jego skrzydła o długości 72 metrów. Energia jest magazynowana w akumulatorach litowo-jonowych, które zasilają cztery silniki elektryczne. Solar Impulse 2 zbudowany jest z włókien węglowych i waży 2,3 tony. Jego prędkość maksymalna to 140 km/h, a pułap praktyczny 8500 metrów. Więcej

W przyszłości tylko budynki energooszczędne

Najpopularniejszym sposobem poprawy efektywności energetycznej budynków jest obecnie termomodernizacja, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że samo to działanie polegające na dociepleniu budynku i wymianie okien to za mało. Wzrost efektywności energetycznej trzeba potraktować znacznie szerzej. Może się okazać, że bardziej racjonalne niż termomodernizacja może być wyburzenie budynku i postawienie w jego miejsce nowego, zrównoważonego obiektu. Budowa biurowców energooszczędnych kosztuje ok. 4-5 proc. więcej niż budowa, ale koszty eksploatacji są już nawet o 50-60 proc. niższe. W Niemczech w niektórych landach już od kilku lat nie są wydawane pozwolenia na budowę innych budynków niż energooszczędne. W Polsce po 2018 r. wszystkie nowo budowane obiekty użyteczności publicznej będą musiały być budowane jako niskoenergetyczne o prawie zerowym zużyciu energii, a po roku 2020 te wymogi będą musiały spełnić wszystkie nowe budynki. Więcej

Ruszyła druga co do wielkości na świecie farma wiatrowa

Premier Walii Carwyn Jones dokonał otwarcia parku wiatrowego Gwynt y Môr położonego 8 mil od wybrzeża północnej Walii. To druga na świecie co do wielkości morska farma wiatrowa o mocy zainstalowanej 576 MW. 

Gwynt y Môr zajmuje powierzchnię około 80 kilometrów kwadratowych. 160 turbin Siemensa o mocy 3,6 MW każda i 160 jednopalowych fundamentów stalowych, z których niektóre ważą do 700 ton, zainstalowano przy użyciu specjalistycznych statków na głębokości do 28 metrów. Poszczególne turbiny wiatrowe wznoszą się na wysokość 150 metrów powyżej poziomu morza. Poza tym RWE razem z podwykonawcami zainstalowało dwie olbrzymie morskie stacje sieciowe o masie 1300 ton każda i ułożyło 134 km kabli na lądzie. RWE rozwija projekty wiatrowe także w Polsce i należy do największych inwestorów w tym sektorze energii odnawialnej. Więcej

Biogaz ogrzeje budowany park wodny w Tychach

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach, inwestor powstającego parku wodnego, zatwierdził projekt budowlany gazociągu do transportu biogazu, który w przyszłości połączy obiekt z tyską oczyszczalnią ścieków Tychy-Urbanowice. 

Park, którego inwestorem jest komunalna spółka Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach, ma powstać w ciągu 29 miesięcy w południowej części miasta. Do produkcji energii elektrycznej i ciepła w obiekcie zostanie wykorzystany biogaz powstający w oczyszczalni ścieków w Tychach. W tym celu będzie potrzebna budowa ok. 6-kilometrowego rurociągu, który powstanie w ramach oddzielnego zadania. Wyjątkowym rozwiązaniem ma być także zastosowanie folii ETFE na dachu obiektu, dzięki której odwiedzający park wodny klienci będą mogli skorzystać z kąpieli słonecznych podczas korzystania z basenów rekreacyjnych. Dzięki zastosowaniu tej folii promienie słoneczne będą przepuszczane, a ciepło zatrzymywane wewnątrz budynku, dzięki czemu inwestor obniży koszty związane z ogrzaniem obiektu. Więcej

 Procesy Inwestycyjne - projekty
Postępy projektu SDZP (System Dynamicznego Zarządzania Przesyłem) realizowanego w ramach programu GEKON

Kolejnym do zrealizowania w projekcie zadaniem jest opracowanie  wymogów konstrukcyjnych odporności atmosferycznej. Klimat w Polsce jest bardzo zróżnicowany; są tereny suche lub o dużej wilgotności, są też obszary o dużym zasoleniu atmosfery czy takie, na których występują porywiste wiatry. System powinien być zaprojektowany zgodnie z przyjętymi normami, dzięki czemu będzie odporny na zagrożenia środowiskowe, które mogą powstać podczas jego pracy.

Projektowany system powinien prawidłowo funkcjonować w szerokim zakresie temperatur. Jak wynikło z analizy, krytycznym punktem będą skrajne temperatury dodatnie i ujemne. Od tego jest uzależniony wybór komponentów elektronicznych oraz rodzaj zastosowanych akumulatorów. Skrajne temperatury mogą wpłynąć na żywotność i pojemność wykorzystanych buforów energii (akumulatorów).

Zaproponowano dwa rodzaje akumulatorów: żelowe dla Stacji Badawczej (SB) i Niklowo-Kadmowe dla Rejestratora Bazowego (RB). Projektowany system powinien również być odporny na działanie atmosfery o dużym zakwaszeniu i zanieczyszczeniu. Odporność korozyjna może zostać zapewniona poprzez pokrycie projektowanych modułów lakierem ochronnym bądź zastosowanie materiałów ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub materiałów z tworzyw sztucznych. Korozję elektrochemiczną można spowolnić poprzez łączenie ze sobą odpowiednich materiałów.

Siła parcia wiatru na RB bez oblodzenia i na RB z oblodzeniem nie jest na tyle duża, by mogło to wpłynąć na prawidłowe działanie i mocowanie systemu. Oblodzenie przewodu linii napowietrznej będzie powodowało jej skręcanie, a co za tym idzie, moduł RB również będzie się skręcał. Dlatego ważne jest, by przy projektowaniu programu sterującego dla RB zwrócić uwagę, by kąt był prawidłowo wyznaczany; na podstawie danych z trzech osi klinometru.

Kolejnym zjawiskiem, które należy wziąć pod uwagę, jest ulot elektryczny. Mgły i duża wilgotność powietrza może sprzyjać nasileniu się występowania ulotu. By zminimalizować występowanie tego zjawiska projektowany moduł RB powinien posiadać jak najmniejszą liczbę ostrych krawędzi – wszystkie powinny być zaokrąglone. Ponadto powierzchnia RB musi być kwasoodporna a w szczególności, musi też być zabezpieczona przed szkodliwym działaniem kwasu azotowego. Dodatkowo system mocowania RB powinien być przystosowany do montażu na liniach wielowiązkowych.

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie www.sdzp.pl.

__________________________________________________________________________________________

Projekt „Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych” jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań  i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu GEKON.

        

 Okiem eksperta
Krzysztof Żmijewski, sekretarz Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki

Wiele firm wyraża zainteresowanie nowymi technologiami, ale stawiają warunek, żeby były dobrze sprawdzone w praktyce. To kompletna brednia, bo jeżeli coś jest innowacyjne, to nie może być sprawdzone. Środki na innowacyjność powinny trafiać do przemysłu, aby zmniejszać ryzyko związane z wdrożeniami. Istnieje co najmniej kilka technologii, które mogłyby być wykorzystywane w przemyśle węglowym, co pomogłoby górnictwu wyjść z obecnej zapaści.

Powyższa wiadomość nie jest informacją handlową w rozumieniu ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Wysyłana jest wyłącznie do prenumeratorów newslettera. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać Naszego newslettera, prosimy o odesłanie pustego maila z informacją NIE lub wypisanie się z listy odbiorców klikając ten odnośnik.

©2014 Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Znanieckiego 2/44, 03-980 Warszawa, tel.: +48 22 424-82-00, 424-82-01, tel/fax: +48 22 671-14-80 e-mail: sekretariat@proinwestycje.pl, web: www.proinwestycje.pl